Statsvetare Terence Fell – Folk inom vetenskapen ifrågasätter officiella förklaringen om 11 september

september 14, 2011 by · 1 Comment
Filed under: 11 SEPTEMBER, FALSE FLAG 

Den amerikanska versionen är minst sagt ihålig

– Folk inom vetenskapen ifrågasätter det officiella händelseförloppet, berättade statsvetaren Terence Fell när han gästade P4 Morgon dagen efter 10-årsdagen av elfte septemberattackerna.

– Det förbryllar många inom sanningsrörelsen att staten håller fast vid sin version, trots att den ifrågasätts så mycket, säger han, och menar att folk inte vill höra talas om alternativa förklaringar eftersom de hotar deras trygghet.
Lyssna här: P4 Västmanland

 

11 september 2001 fakta som ignorerats i den officiella versionen

december 26, 2010 by · 2 Comments
Filed under: FALSE FLAG 

WTC 7 ramlade ihop sju timmar efter tvillingtornen


1. TVÅ FLYGPLAN, TRE BYGGNADER

De flesta vet att tvillingtornen vid World Trade Center kollapsade den 11 september 2001. Men visste ni att en tredje skyskrapa kollapsade vid World Trade Center samma dag? WTC byggnad 7, en 47-våning hög skyskrapa, som befann sig 100 meter från tvillingtornen, rasade ihop med accelererande hastighet på 6,5 sekunder klockan 17:20 lokal tid.

Fritt fall i vakuum från samma höjd är 5,96 sekunder [videolänk]. Inget flygplan hade träffat denna byggnad och de bränder som hade observerats var relativt små och syntes endast på ett fåtal våningsplan. Byggnaden föll plötsligt, den imploderade och rasade ihop till en mindre hög utan att skada andra byggnader runt omkring. FEMA förklarade att orsaken till denna kollaps var brand, men tillade att deras bästa hypotes (brand) ”…has only a low probability of occurrence.” 11 septemberkommissionen som skulle undersöka alla detaljer kring attackerna denna dag, nämnde otroligt nog inte byggnad 7 i sin 571-sidiga rapport. 2008 kom NIST med sin teoretiskt baserade förklaring: Ett par våningsplan rasade på grund av brand vilket i sin tur gjorde att pelare 79 gav vika. Därefter gav resterande 80 pelare i byggnaden efter. Detta skulle ha resulterat i en symmetrisk kollaps på 6,5 sekunder. BBC med flera, rapporterade om kollapsen av WTC7, 20 minuter innan den inträffade. Här syns byggnaden tydligt i bakgrunden.

2. ELD HAR ALDRIG ORSAKAT EN SKYSKRAPAS KOLLAPS

Den officiella förklaringen till kollapsen av tvillingtornen i New York den 11 september är att branden orsakade reducerad hållfasthet i stålet vilket ledde till det förödande resultatet. Enligt experter var flygplanskrascherna med byggnaderna endast betydelsefulla i det avseendet att de orsakade bränder. Det bör understrykas att brand aldrig varit orsaken till att en skyskrapa kollapsat, vare sig före eller efter den 11 september, förutom i New York då det skulle ha hänt tre gånger på samma dag. Läs mer på Vaken.se