Mörkar WHO ökad cancerrisk och missbildningar i Irak?

WHO och Irakiska hälsoministeriet skulle släppa rapport om cancer och missbildade barn november 2012, men ännu har rapporten inte kommit ut i offentlighetens ljus.
Läs mer: Rise of Cancers and Birth Defects in Iraq: World Health Organization Refuses to Release Data

 

Muterade växter i Michigan, Kanada, Japan….?…..

april 25, 2012 by · Leave a Comment
Filed under: FARLIG STRÅLNING 

Låga nivåer av jod-131 har uppmätts i Sverige

januari 31, 2012 by · Leave a Comment
Filed under: FARLIG STRÅLNING 

Strålsäkerhetsmyndigheten och myndigheten i Norge och Finland har mätt upp ”mycket låga” nivåer av radioaktiva ämnet jod-131. I Sverige är det mätstationen i Kiruna där man har förhöjda värden.

Myndigheten har inte fått rapporter om utsläpp men man tror det kommer från sydost. Läs mer: Strålsäkerhetsmyndigheten

Myndigheterna har inte fått några rapporter om utsläpp, men arbetar med att ta reda på varifrån utsläppet kommer. Väderrapporter om vindriktningen tyder på att utsläppet kommer från sydost, det vill säga från eller via Ryssland. Utsläppet kan komma från ett sjukhus, ett kärnkraftverk eller en isotopproduktionsanläggning.

Min kommentar: Ja suck, troligen är det inte allvarligt, men kan vi lita på våra myndigheter?

Sensationellt avslöjande om kärnkraft – finns säkrare alternativ

juli 2, 2011 by · Leave a Comment
Filed under: FARLIG STRÅLNING 

Den kärnkraftsteknik valdes som kunde producera råmaterial till kärnvapen. Det fanns betydligt säkrare alternativ redan på 60-talet, när valet skedde, men militära intressen avgjorde.

Det var en amerikansk amiral, Hyman Rickover. som fällde avgörandet efter en omfattande diskussion om vilken sorts teknik man skulle använda i kärnkraftverken. Amerikanska regeringen stängde därefter vägen för andra alternativ trots att det fanns säkrare varianter. En Brittisk expert, Ambrose Evans-Pritchard, skriver idag att ett mycket säkrare alternativ skrinlades av militära skäl. Läs mer: Dr Suurlüla

En miljon människor har dött efter Tjernobyl – Det är ingenting man pratar högt om

april 23, 2011 by · Leave a Comment
Filed under: FARLIG STRÅLNING 

Fukushima är en pågående katastrof, som troligen kommer bli ännu värre än Tjernobyl.

 

 

Nuclear Facts A very clued in professional who will not be bought or intimidated into silence: Dr Helen Caldicott, true to style, tells it as it is. As she sees it, you wont usually hear the truth so listen up.. Nuclear fallout from Japan and Canada, You won’t hear this on the news!

Dn

Efter Tjernobyl men under Fukushima

april 11, 2011 by · Leave a Comment
Filed under: FARLIG STRÅLNING 

Kärnkraftsolyckan i Tjernobyl nära Pripyat i Ukraina ägde rum den 26 april 1986. Stora områden i Vitryssland, Ryssland och Ukraina kontaminerades av radioaktivt utsläpp. Även stora landområden i Sverige drabbades av radioaktivt nedfall.

Över 300 000 personer evakuerades från närliggande områden i Ukraina. I år är det alltså 25 år sedan olyckan inträffade som återigen har blivit aktuell efter kärnkraftskatastrofen i Japan efter jordbävningen och åtföljande tsunami. Japan är mitt i Fukushima-olyckan. Varken utsläpp, akuta eller långsiktiga risker är kända eller närmare kartlagda. Läs mer: Lennart Hardells Blogg

Incidenten i Forsmark 2006 hade kunnat blivit en svensk härdsmälta

april 4, 2011 by · Leave a Comment
Filed under: DIVERSE, FARLIG STRÅLNING 

Den 25 juli 2006 inträffar en större incident på Forsmark, då det blev kortslutning i ett ställverk utanför Forsmark och reaktor ett snabb-stoppades. Fyra dieselmotorer finns för att förse kraftverket med ström, så stavarna kan fortsätta kylas, i händelse av strömavbrott, men på grund av tekniskt fel startade bara hälften av dieselmotorerna.

Detta tillbud har kommit att betraktas som det allvarligaste kärnkraftsincidenten som någonsin hänt i Sverige.

Men det som hände i Forsmark har de flesta inte hört talas om. Några artiklar, några påpekanden i radion, sedan tyst. Ändå var det bara en ren tur att man inte drabbades av en härdsmälta i det “absolut säkra” och välskötta svenska kärnkraftverket i Forsmark.

Förljugen artikel i DN – radioaktiv strålning inte farlig

april 4, 2011 by · 8 Comments
Filed under: FARLIG STRÅLNING 

Reportern Karin Bojs på DN har fått ihop en ganska märklig artikel vars andemening är att strålning nog är ganska ofarligt.

Att vi utsätts från strålning från marken, från rymden och även från oss själva, och i samma veva ger hon en liten förklaring om kärnkraft och atombomber. I och med att Bojs nästan i samma andetag blandar ihop naturlig bakgrundsstrålning med kärnkraft är det lätt att tro att atombomber och kärnkraftshaveri också kan klassas som ”naturlig” strålning.

Hon tar upp bland annat upp Tjernobylolyckan där  tusentals barn fick sköldkörtelcancer för att barnen hade druckit mjölk, från kor som hade betat gräs med radioaktivitet. Det är troligen inte hela sanningen, barn fick cancer av andra orsaker också, inte bara av mjölk. Men det är bra att skriva så, om man är ute för att vilseleda. Och vi som läser hennes artikel ska andas ut och tänka – Jamen då är strålning inte farlig för mig, eftersom jag inte dricker mjölk, som kommer från bestrålat gräs.

Sedan tar Bojs upp exempel från sjukvården där man använder röntgen vid undersökning och även radonstrålning och atombombssprängningarna på 50,60.70-talet då vi hade ökad strålning i Sverige, men nu 40 år senare finns ingen anledning till oro, eftersom  strålning från provsprängningarna nu drunknar i den allmänna normala? bakgrundsstrålningen.

Hela artikeln går ut på att bagatellisera riskerna med strålning som vi har i vårt samhälle. Vi får litet från rymden, litet från berggrunden, litet från röntgenapparater, litet från atombombssprängningar, litet från…så därför är det inte farligt om vi får litet mer, för det är så litet, försvinner i det stora hela.

Jag vill påstå att det troligen är tvärtom. Eftersom vi får strålning på oss från alla möjliga håll och kanter ska vi minimera riskerna och inte utsätta oss för mer. Strålningen från det havererade kärnkraftverket i Fukushima Japan, kommer med stor sannolikhet öka på den ”normala bakgrundsstrålningen”

Kärnkraftsindustrin ser ett stort problem i Fukushima, inte i första hand att många japaner kan på sikt bli sjuka av den höga strålningen, utan att hela atomkraftsindustrin kan få problem, när folket reser sig och säger  – nej tack vi kan inte ha denna atomkraftsenergi, den är för farlig.

Men då skickar man fram Karin Bojs, som lydigt skriver det husse vill. Att strålning inte är speciellt farlig, möjligen kan några hundra få cancer av den och man ska som läsare inse att det är ingenting att oroa sig över. Medan solen, som står för allt liv här på jorden, utan den skulle ingenting kunna existera på planeten jorden, misstänkliggörs av Bojs att orsaka ca 400 cancerfall per år.

Om vi alls måste få cancer, måste det ju vara bättre att få cancer av något som är naturligt som solens strålar är, än att få cancer av radioaktivitet som är manmaid. Och dessutom kan vi skydda oss från solen när den är som starkast, genom att inte sola för mycket, men vi har ingen chans att skydda oss från radioaktivitet, den syns inte, luktar inte och känns inte förrän det är för sent.

Sanningen är den, att vi faktiskt har en cancer epidemi och inte mycket forskning görs för att ta reda på orsaken till denna epidemi. Karin Bojs kan knappast veta någonting om strålningens risker och  hon avslöjar sin okunnighet och visar en pinsam arrogans när hon avrundar artikeln med orden: ”Enligt de största och mest välgjorda undersökningarna finns inga belägg för att mobiltelefoner orsakar några tumörer. (Däremot finns klara belägg för att de orsakar trafik­olyckor.)”

De som vill ta del av andra sidans åsikter, kan med fördel läsa bloggen;
Mona Nilsson om Mobiltelefonins Hälsorisker, där Mona skriver från perspektivet att mobilstrålning är farligt och visar forskning som bekräftar det.

Strålning ger oss hjärnskador