Dansk bank i konkurs

november 5, 2012 by · Leave a Comment
Filed under: BANKSYSTEMET 

Danska Tönder Bank förklarad i konkurs

Banken påstod att de hade solvens på 17 – 18% men när Finanstillsynen granskade bankens räkenskaper visade sig solvensen vara lika med noll.

Läs mer: Nyheter/Ekot