Chemtrails och den hundrade apan

juni 11, 2012 by · 2 Comments
Filed under: CHEMTRAILS, DIVERSE 

Hittade detta nedan på Facebook. Det handlar om hur få fram sanningen om Chemtrails till folket, men själva tankegången passar in på vilket ämne som helst. – Hur få fram en sanning som illuminati inte vill ska bli allmänt känd.

Det finns tre grupper, en som är vaken, en som aldrig kommer att vakna och en grupp som kontrollerar. Vanligtvis tror vi att vi måste arbeta med den stora gruppen av sovande för att få dem att vakna, och sen kan vi ändra världen till det bättre.

Fel, det kommer aldrig att lyckas, pannan blir bara blodig och det slutar i bitterhet och utbrändhet som vi kan se i andra grupper på FB. Eller så tröttnar man bara och ger upp.

För att lyckas måste vi titta på hur Illuminati (det finns flera ord, men jag använder denna som ett samlingsnamn) arbetar och delvis kopiera det. Den stora massan som aldrig kommer att vakna, är inget problem, återkommer till det. All energi bör istället läggas på de som är vakna och kan tänkas vakna.

Första steget från en ovetande brukar vara en fråga, svara på den och se om det finns intresse för mer. Om inte, dra dig tillbaka. Försök absolut inte hamra in budskap och argument, det kommer att ha motsatt effekt och i värsta fall kommer den personen aldrig att vakna. Ge personen istället en inbjudan till ex. en FB-grupp, men inte mer. Låt personen uppfatta att det är en gåva från dig och inget annat. (även om det råkar vara din bästa vän) Fråga inte vad han tycker, det vet han ändå inte.

Att vakna är en process som den personen måste gå igenom, den kan ta tid och kan vara svår och det behövs stöd från redan vakna. För sedan blir världen sig aldrig mer lik igen, och det är normalt att också känna sig ensam. (Om man inte är med i denna fantastiska grupp förståss) Vi lever alltså i ett Matrix.

Steven Greer (om du inte vet vem det är så finns han på google) är professor i psykologi och specialist på kris/katastrofer. Han driver flera webbsidor som går ut på att få sanningen fri om ET, fri energi mm. Han startade sitt arbete i början på 90-talet.. Men det är först nu som det börjar få genomslag.

Jag har märkt att han arbetar med ”critical mass”, hans mål är att tillräckligt många människor skall bli övertygade om att ET är reellt och att fri energi redan finns och fungerar, men är gömt för oss. (Telsa ex.) När det uppstår en kritisk massa (tillräckligt många) uppstår fenomenet att även den sovande avdelningen kommer att uppfatta fri energi och ET som en självklarhet som alltid funnits. Det stora flertalet som inte är vakna, ändrar helt enkelt ståndpunkt över en natt. Till de vaknas häpnad.

Ett annat sätt att se på fenomenet är det ”kollektiva medvetandet” (C G Jung) En apa i en flock kom på att man kan skölja potatis i en flod för att få bort jorden. (det var något annat, men det spelar ingen roll här) Strax kunde hela flocken detta, och det spreds över hela den isolerade ön de levde på. Apor kommunicerar som bekant inte med varandra över kontinenter, men på något sätt spreds den nya kunskapen och alla världens apor kände plötsligt till hur man sköljde potatis. (Hela den här historien är dokumenterad av CG Jung och vetenskapligt accepterad) Aporna på ön var alltså tillräckligt många för att en kritisk massa skulle uppstå, och då överfördes automatiskt kunskapen till samtliga apor på jorden, samtidigt och omedelbart.
Så, lägg inte energi på dem som inte är vakna. De kommer med på tåget när det är dags.

Bevare oss från Nordmännens raseri.

• Idén om att ta kontakt med andra grupper verkar rätt. Arbeta för en gemensam Skandinavisk grupp där Island, Norge, Sverige, Finland och Danmark ingår. De här länderna har en liknande kultur och blir starka tillsammans. Kan man inte ha en sådan grupp som är länkad till de nationella? Kanske engelska som gemensamt språk? (De som inte kan ska naturligtvis fortsätta på sitt språk)

• Att använda engelska innebär också möjligheten att ta kontakt och bilda nätverk globalt. Det är här den kritiska massan kommer in, ju fler desto bättre och ökad chans att krossa cabal. Energin i en stor grupp människor som bestämt sig, är enorm.

• Hopiindianerna, de äldre, har i profetiorna sagt att det nya ljuset kommer från norr. De har tom preciserat det till Skandinavien. Dags att förena krigarsjälar med de äldre och visa. Vi är alla ett.

• Det verkar klokt att använda WorldTruth.org för en Skandinvisk/global grupp. Förutsatt några av er kollar upp att forumet lever upp till vad det lovar. FB är antagligen både skapat och styrt av Illuminati. Men jag vet ju egentligen inget om det nya.

• Det skall vara svårt att få lov att bli medlem i den stora gruppen, det ökar intresset och säkerheten.

• Utåt skall det inte finnas ledare eller styrelse. Man skall uppfatta oss som ostrukturerade, löst sammanhållna grupper. Av säkerhetsskäl.

• Chemtrails är en akilleshäl för cabal, Illuminati. Det är hemligt, synligt på himlen, lätt att ta prover på, enkelt att bevisa, lätt att med satellitbilder få samband med ex. jordbävning. Om tillräckligt många engagerar sig. Kort sagt: En framgång med att krossa chemtrails innebär en början till slutet för Illuminati.

Anonym