Sanningen om mobiltelefoner

februari 16, 2012 by · Leave a Comment
Filed under: FARLIG STRÅLNING 

Vår bedömning av hälsoeffekterna i korthet


Det råder ingen som helst tvekan att mobiltelefoner kan påverka hälsan men det är inte klarlagt än till vilken grad. Ökad hjärnumörrisk föreligger, men procentuellt sett är det få som riskerar att drabbas eftersom hjärntumörer är ovanliga. Däremot finns det andra negativa effekter, inte minst på hjärnan, som drabbar många – mer data fordras för att utreda omfattningen och graden av påverkan. Risk för sterilitet och misstanke om fosterskador har indikerats på senare år. Antioxidanter kan tänkas ha en väsentlig skyddseffekt.
Läs mer: Riskerna med mobiltelefonistrålningen

Mobilstrålning förändrar hjärnans proteiner

januari 27, 2012 by · 1 Comment
Filed under: FARLIG STRÅLNING 

Mobilstrålning förändrar viktiga proteiner i hjärnan. Kan förklara olika rapporterade symtom och sjukdomar


Läs mer på Mona Nilssons blogg.

Mona Nilsson är journalist som har bevakat och granskat frågan om risker med trådlös kommunikation sedan 2002.

 

 

 

Strålsäkerhetsmyndigheten mörkar mobiltelefonins hälsorisker

december 27, 2010 by · 2 Comments
Filed under: FARLIG STRÅLNING 

Toorbjörn Sassersson: Larmrapporter har haglat in under flera år ute i världen som pekar på mobiltelefonins hälsorisker. Myndigheter i flera länder tar kraftfulla beslut för att skydda människor, men inte i Sverige. Intellektuella giganter som Maria Feychting och Anders Ahlbom menar att det bedrivs forskning på hälsorisker mest för att människor är oroliga i onödan.

Cancerläkaren Lennart Hardell har visat att risken för hjärntumör ökar och hjärnkirurgen professor Leif Salford och hans forskargrupp har visat att hjärnceller skadas vid exponering. Men inte utan motstånd. Diverse “experter” hamrar samtidigt ideligen in i allmänheten att mobiltelefonerande är oskadligt.

Dessa försvarare av industrin är hela tiden samma personer och de får ofta sista ordet i svenska medier. Dessa personer är Maria Feychting och Anders Ahlbom, båda professorer i epidemiologi vid KI, Björn Cedervall, civilingenjör och kärnkraftsexpert vid Vattenfall Power Consultants, och Jimmy Estenberg, civilingenjör vid SSM.

Ahlbom och Feychting har intressekonflikter eftersom båda är medlemmar i den organisation som fastställt dagens skyhöga gränsvärde, som är otillräckligt om en hälsorisk medges. Ett försvar av gränsvärdet är av synnerlig betydelse för mobilindustrin som anpassat sin teknik efter det, menar Mona Nilsson, en journalist som tagit strypgrepp på mobiltelefonindustrin. Hon har blivit ett problem för dessa jättar eftersom hon gör Strålskyddsmyndighetens egentliga jobb. Birger Schlaug menar tom att Mona Nilsson är en myndighet.

Det framhålls ofta från mobiltelefonisidan och Strålsäkerhetsmyndigheten att Mona Nilsson bara framför sina ”åsikter”. Det är fel. I själva verket redogör Mona Nilsson för vad internationell välrenommerad forskning visar och vad en lång rad internationellt ansedda experter anser om riskerna med strålning vid mobiltelefoni. Läs mer Newsmill