Vaccin ökar risken för allergi medan genomgångna barnsjukdomar minskar allergi – och cancerrisken

februari 12, 2012 by · Leave a Comment
Filed under: DIVERSE 

Barnsjukdomarna mässling, röda hund och påssjuka är naturliga kriser i barnets utveckling med möjlighet att påverka barnet positivt både på kort och lång sikt.

Barn med mässling

Det har aldrig rapporterats några allvarliga komplikationer med restsymtom hos de 10 000-tals barn med mässling som behandlats enligt den antroposofiska medicinen. Läkare har i samband med mässling framför allt noterat framsteg i barnens utveckling. Vaccin.me publicerar här den andra delen av debattartikeln skriven av Jackie Swartz, barnpsykiater och allmänläkare verksam i Järna. Läs mer: Vaccin.me

Lunchekot idag – Även vaccinerade får mässlingen

juni 28, 2011 by · Leave a Comment
Filed under: KVACKSALVERI, LÄKEMEDEL, VACCIN 

Dödstalen i mässling sjönk redan före massvaccinering

Lunchekot 28/6 2011 berättade att 20 människor fått mässling i Sverige och 14 av dem var inte vaccinerade.

Det låter ju allvarligt att ovaccinerade blir sjuka, rent av kriminellt att inte ta sitt samhällsansvar och se till att man vaccinerar sig ordentligt.

Men, men…

Vänder man på siffrorna förstår man att 6 av dessa tjugo var vaccinerade. Vilket alltså innebär att även vaccinerade personer får mässlingen som i sin tur betyder att vaccin inte alls fungerar så bra som sjukvården och vaccinindustrin påstår. Sveriges vaccinnivå ligger på höga 95-96 % så i princip borde flockimmuniteten, om vaccin funger alltså, göra  att ingen får mässling i Sverige. Läs mer: DN

Fyra flickor dog efter mässlingvaccin

januari 6, 2011 by · 6 Comments
Filed under: LÄKEMEDEL, VACCIN 

DN och Svd skriver idag att det inte var möjligt att Wakefeld begick ett misstag

Augusti 2010 Indien stoppar barnvaccinationsprogram efter att barn har dött av vaccin. Direkt efter mässlingvaccinationen, rullade ögonen bakåt på flickorna och strax därefter dog de.

Vaccine programmes grind to a halt in India once more, when four children died after they received the measles vaccination in Lucknow. The four children were reported to have fainted soon after they were vaccinated and witnesses reported seeing the children’s eyes roll back as they began to have seizures. All of the children were under the age of two years of age, with the youngest being just six months. Sadly the children died before medical aid workers could reach them. Läs mer

Innehållsförteckning MPR-vaccin:

Levande, försvagat Mässlingvirus, Påssjukevirus och rödahundvirus
som är framställt på kycklingfoster och mänsklig lungvävnad (humana diploida lungfibroblaster)
Sorbitol, natriumfosfat, kaliumfosfat, sackaros, hydrolyserat gelatin, medium 199 med Hanks salt, Minimum Essential medium, Eagle (MEM), natrium-L-glutamat, neomycin, fenolrött, natriumbikarbonat, saltsyra, natriumhydroxid.

Mycket kemi, och frågan är om det är vettigt att spruta in denna smörja i våra barns små fina kroppar?

För övrigt kan man läsa läkaren Jackie Swartz rapport Är massvaccination mot barnsjukdomar nödvändig.