Bevis att läkemedelsindustrin sponsrar attacker mot alternativmedicin

juni 16, 2011 by · 1 Comment
Filed under: Debatt i Media, HOMEOPATI 

Stiftelsen ”Sense About Science” i England som aktivt driver kampanjer mot naturmedicin, får donationer från läkemedelsföretag.

– Jag har bevis på det och att motståndet mot alternativmedicin och homeopati är organiserat, säger Hans G Schrauder som är styrelsemedlem i ”The Homeopathic Medical Association”

Skeptikergruppen har satt som system att skriva till olika universietet och stoppa deras utbildningar i homeopati. De skickar brev till rektorer och professorer. Som en följd av detta har ett homeopatiskt sjukhus stängt och ett annat har blivit tvunget att byta namn.

Över 2 miljoner kronor i bidrag

Under 2004 – 2009 fick denna organiserade grupp, Sense About Science, som bedriver kampanj mot alternativmedicin över 2 miljoner kronor i bidrag från läkemedelsindustrin. Läs mer: Dagens Homeopati

 

Dokument från Wikileaks visar att Läkemedelsindustrin samarbetar med WHO och FN

december 14, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: WIKILEAKS 

Sammanställning av dokument visar att läkemedelsindustrin påverkar WHO och FN vid fattande av beslut rörande hälsofrågor. Dokumenten visar också att WHOs expertgrupp låter sig ledas av lobbyverksamhet från läkemedelsindustrin. Läs mer Wikileaks

Detta bekräftar det många trodde när svininfluensapropagandan pågick som värst. Nämligen att WHO gick Big Pharmas ärende.

Svd skrev 30 november 2009: ”Rader med experter hjälper WHO att hantera svininfluensan. Men flera av av rådgivarna har kopplingar till läkemedelsindustrin. Kommittén som ger råd om själva pandemin är hemlig”

Läkemedelsindustrin sjukförklarar lätta besvär och normala livskriser

november 8, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: LÄKEMEDEL 

Medikalisering i fokus på internationell konferens. Medikaliseringen tar sig uttryck både gentemot allmänheten via massmedierna och mot professionen via medicinska experter med ofta oredovisade bindningar till industrin.

När lätta besvär, normala livshändelser och riskfaktorer blir till sjukdomar som kräver läkemedelsbehandling kan vi misstänka ”sjukdomsmångleri”, en form av medikalisering. Fenomenet stod i centrum för en internationell tvådagarskonferens i Amsterdam, där Janusinfo deltog.

Konferensen Selling Sickness hade som underrubrik ”Influence on influence”. Syftet var uttalat att identifiera och motverka industrins försök att utvidga marknaderna för nya läkemedel, ett allt vanligare globalt fenomen enligt många av talarna.

Bakgrunden är globala läkemedelsförsäljningssiffror på omkring 1 miljard miljard dollar och marknadsföring för 100 miljarder dollar. Mycket av detta spenderas för att främja ”säkra, effektiva och nödvändiga läkemedel”, men också på att skapa ”otillfredsställda behov” av nya läkemedel. En av många metoder läkemedelsindustrin använder sig av är att anlita spökskrivare.strong>

Läs mer Janusinfo