James Randi vill lära oss att bli skeptiker

december 4, 2010 by · 2 Comments
Filed under: JAMES RANDI 

James Randi, född 7 augusti 1928, är illusionist och trollkonstnär och en av skeptikernas frontfigurer. Under artistnamnet The Amazing Randi blev han känd som utbrytarkung.

Numera ägnar Randi sig åt att kritisera personer som har övernaturliga förmågor, och gör hela tiden sitt bästa för att hindra nya spännande upptäckter inom vetenskapen att få komma fram till allmän kännedom. Det är viktigt för honom att till varje pris förhindra alla nya rön, som kan hota hans fysikalistiska världsbild.

James Randi beddriver en kampanj för att utbilda folk i att att bli skeptiker och lära dem tänka kritiskt. På sin hemsida James Randi Educational Foundation tigger han pengar. Han menar att bästa tiden är nu att skänka pengar, så att pengarna kan arbeta för skepticismen.

Läs också James Randis horoskop


Uri Geller kan böja skedar och det kan James Randi också – men vem av dem är en bluff?

november 10, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: DIVERSE 

I vår gör Kanal 5 en storsattsning på Uri Geller. Han ska agera ensam jury och utse Sveriges bästa illusionist. Uri Geller blev världsberömd på 70-talet med sin förmåga att böja skedar. En del ansåg att han bluffade, medan andra menade att han gjorde det på riktigt.

Själv är jag säker på att Uri kan böja skedar, av den enkla anledningen att jag också kan göra det (i alla fall litet). Man sätter sig och samlar ihop sig, andas lungt och tänker att kraften går ut i skeden via händerna. Man visualiserar att skeden ska böja sig, att metallen mjuknar och efter en stund känner man hur skeden liksom blir mjuk där man gnider. Men jag ska i ärlighetens namn erkänna, att jag inte har lyckats lika bra som Uri Geller. Jag har bara lyckats få en liten miniknorr på skeden än så länge, men jag tränar vidare.

Några som däremot inte tror på Uri, är James Randi och Houdi. De två var på Tv4 morgonprogram där Jamed Randi böjde sönder en sked.  Detta var för flera månader sedan och jag har än i dag inte fattat, hur man kan bevisa att ett fenomen är bluff genom att själv utöva samma fenomen. Alltså karln står och böjer en sked i tv rutan  och menar att han därmed har bevisat? att Uri Geller är en bluff. Obegripligt, det bevisar ju ingenting. Det enda Randi visar är att även han kan ha sönder skedar och ingenting om vad andra kan och vilken teknik de använder. Bara för att Randi är trollkonstnär behöver andra inte vara det.

Eller kan James Randi också böja skedar med tankens kraft?

Det som verkligen gjorde herrarna Randi och Houdi icke trovärdiga var att de inte ville avslöja tricket, eftersom det är en hemlig illusionistkonst. Varför är det så viktigt att hålla tekniken hemlig? Tänk om anledningen till hemlighetsmakeriet är att Randi också böjer skedar med tankens kraft. Det vill han förstås inte avslöja. Det skulle alltså betyda att han har samma förmåga som Uri men använder den till att lura folk. Att lura folk att han bara är illusionist och dessutom använder denna magiska förmåga som ett bevis mot Uri Geller.

Det ska bli intressant att se Uri Gellers TV-show, och jag hoppas att han kommer att böja många skedar.

Men nu för tiden har Uri Geller lagt skedböjandet bakom sig. Visst, det är fortfarande en del av hans shownummer men han har en större vision: Att få folk att tänka positivt och bryta negativa beteenden. Och just det kommer han att försöka utöva via det kommande tv-programmet.

– Jag har ett eget nummer där jag får folk att sluta röka. Jag kan nästan garantera att tiotusentals svenskar kommer att sluta röka.
I Tyskland slutade 50 000 personer, säger han. Uri Gellers hemsida

Rumänska siara påtvingas yrkesstatus

Chefredaktören på Nature och bluffmakaren James Randi trollade bort vattnets minne för Jacques Benveniste

oktober 18, 2010 by · 3 Comments
Filed under: VATTNETS MINNE 

 

Den franske forskaren, Jacques Benveniste hade med sin forskning på antikroppar, kommit fram till att vatten har ett minne. Han publicerade forskningsresultaten i den ansedda tidsskriften Nature 1988

Det gick till så att han spädde och skakade ett allergiframkallande ämne, så mycket att inga ursprungsmolekyler fanns kvar. Trots detta reagerade antikropparna som om de blev ”allergiska” när de kom i kontakt med den skakade och spädda lösningen. Förklaringen till det, menade Benveniste är att vatten har ett minne.

Att vatten kan ha ett minne förnekas av fysikalisterna, eftersom uppfattningen om vad som är vetenskap då måste revideras. Istället för att erkänna att det var en banbrytande upptäckt, som var värd att forskas vidare på, åkte Maddox, chefredaktören för Nature, bluffavslöjaren Walter Stewart och trollkonstnären James Randi till Jacques Benvenistes laboratorium för att avslöja ”bluffen”, eller mer troligt att förneka sanningen.

Texten nedan är ett utdrag  från Torsten Schönfeldt, Narrator AB, där han berättar om spelet runt Benveniste och vattnets minne.

Homeopati – en förnekad vetenskap. Vetenskaplig illusionistkonst

Homeopatin har väckt debatt allt sedan den dag Hahnemann i början på 1800-talet publicerade sina rön för den dåtida medicinska vetenskapseliten. Även om motståndet börjar avta bland framför allt yngre läkare och forskare är det lika kompakt än i dag bland de konservativa inom läkarkollegiet.

I min bok Finn Dina vägar till bättre hälsa, (Torsten Schönfeldts bok) har jag skrivit ett kapitel med ovanstående rubrik. Där refereras bl.a. hur den franske forskaren Jacques Benvenistes i försök där han genom upprepade utspädningar av en droppe getblod till en blandning på 1: 10 120 (utskrivet innebär 10 följt av 120 nollor) visade att lösningen fortfarande hade samma allergena egenskaper som ursprungspreparatet. Det märkliga är att en sådan utspädning innebär att lösningen inte längre kan innehålla en enda molekyl där det ursprungliga allergenet.

Orsak till att getblod valdes som utgångspreparat är det innehåller ett allergen som är representativt för många andra allergener. Trots utspädningen reagerade mänskligt blod som tillsattes med en droppe av denna lösning på samma sätt som det gjort med den ursprungliga lösningen, d.v.s. det utlöste en allergisk reaktion.

Försöket upprepades hundratals gånger med samma resultat, och Benveniste bad också forskare i andra länder att upprepa samma försök. Denna vädjan hörsammades av forskare ibland annat Italien, Israel och Canada vilka verifierade Benvenistes resultat.

Benveniste anmälde då sin forskning för publicering i Nature en ansedd tidskrift där forskare från hela världen försöker få banbrytande upptäckter publicerade. Benvenistes resultat var verkligen både banbrytande och diskutabelt eftersom det avslöjade att en vätska kan innehålla minnen av molekyler som en gång funnits där.

Som krav för att publicera forskningsrapporten krävde Natures chefredaktör att tidskriften skulle få sända en delegation till Frankrike för att undersöka om det verkligen förhöll sig på det sätt forskningsrapporten utvisade.

När Benveniste tog emot kontrollgruppen från Nature, blev han mycket förvånad när James Randi presenterades eftersom han aldrig hört talas om någon vetenskapsman med detta namn. Han slog därför efter namnet i uppslagsböcker. Där fann han så småningom att Randi var en känd illusionist som ofta figurerat i media genom att avslöja geschäft bland de naturläkare, t.ex. de som opererade med händerna. Han blev mycket brydd, eftersom hade naturligtvis hade förutsatt, att när en så ansedd tidskrift som Nature sände en kontrollgrupp så skulle den bestå av mycket kunniga och seriösa vetenskapsmän och forskare.

Försök nummer ett visade att vattten har ett minne

Vid Natures kontrollförsök gjordes två satser provrör i ordning. Den ena innehöll utspätt homeopatiskt preparat. Den andra enbart vatten.  Av TV-programmet framgick att de första försöken visade att ”det homeopatiska preparatet” gav allergiska reaktioner medan vattnet var neutralt vilket således bekräftade de tidigare försöksresultaten.

Försök nummer två: Då trädde Jamed Randi in i handlingen.

Randi menade att personalen på laboratoriet hade känt till vilka provrör som innehöll ”det homeopatiska vattnet” och nu krävde undersökningsgruppen en ny försöksserie där provrören skulle märkas på ett sådant sätt att ingen skulle veta vilka provrör som innehöll ”det homeopatiska vattnet”

Det framgår i TV-programmet att Benvenistes personal upplevde en negativ stämning vid den andra kontrollförsöksserien. Orsak till detta var dels Randis uppträdande och dels de kvasivetenskapliga kontrollmetoder som skulle tillgodoses för att tillfredsställa kontrollgruppen från Nature. Det upprättades t.ex. en lista där det framgick vilka provrör som innehöll uppgifter om vilka prover som innehöll preparat resp. vatten. Under denna procedur tejpades papper på rummets fönster mot korridoren så att ingen skulle kunna titta in i rummet. Naturligtvis upplevdes detta kränkande av laboratoriepersonalen som kände sig anklagade för att vara opålitliga. Listan lades sedan i ett förseglat kuvert som tejpades fast i laboratoriets undertak.

Och  James Randi visade sina trollerikonster i laboratoriet

Randi själv visade under det fortsatta arbetet med kontrollförsöket diverse konster över hur han kunde dupera publiken genom att låta spelkort att försvinna m.fl. trick som ingår i en illusionists repertoar. Som erfaren illusionist vet han naturligtvis hur man kan skapa negativ stämning genom att sprida olust- och osäkerhetskänslor hos sin publik. ”Det var rena Dårhuset” sa Benveniste senare i en kommentar till det hela. Till detta kom den negativa inställning som de övriga medlemmarna i kontrollgruppen visade. En av dem Professor Walter Stuart hade gjort sig ett namn när det gällde att avslöja bluffmakare. Läs hela texten från Narrator AB