Ett tydligt samband mellan svininfluensavaccinet Pandemrix och narkolepsi

juni 30, 2011 by · Leave a Comment
Filed under: VACCIN 

Det finns nu vetenskapliga belägg för att det är 6.6% högre risk att insjukna i narkolepsi för de barn och ungdomar som vaccinerade sig än de som inte vaccinerade sig.

Läkemedelsverkets beräkningar visar att risken för att insjukna i narkolepsi för barn och ungdomar som vaccinerat sig var 4,2 per 100 000 invånare och år. Läs mer