Sanningen om mobiltelefoner

februari 16, 2012 by · Leave a Comment
Filed under: FARLIG STRÅLNING 

Vår bedömning av hälsoeffekterna i korthet


Det råder ingen som helst tvekan att mobiltelefoner kan påverka hälsan men det är inte klarlagt än till vilken grad. Ökad hjärnumörrisk föreligger, men procentuellt sett är det få som riskerar att drabbas eftersom hjärntumörer är ovanliga. Däremot finns det andra negativa effekter, inte minst på hjärnan, som drabbar många – mer data fordras för att utreda omfattningen och graden av påverkan. Risk för sterilitet och misstanke om fosterskador har indikerats på senare år. Antioxidanter kan tänkas ha en väsentlig skyddseffekt.
Läs mer: Riskerna med mobiltelefonistrålningen