Efter uran-bombningar föds 1 av 5 barn med missbildningar i Falluja, Irak

februari 20, 2012 by · Leave a Comment
Filed under: DIVERSE, FARLIG STRÅLNING 

”Det går inte att räkna alla nya sjukdomar som drabbat oss” säger Khalid Al-Naemi. som dokumenterar alla missbildade barn i Falluja.

Sedan 1991 har USA använt utarmat uran i ammunition och i pansarfordon.Det bombades massivt över Falluja 2004 både med vit fosfor och Utarmat uran. Idag föds vart femte barn med missbildningar. Leukemi är 38 gånger vanligare och bröstcancer 14 gånger vanligare än ”normalt”. Enligt professor Cris Busby har Fallujaborna fått genetiska skador av radioaktivitet och menar att det är ”värre än i Hiroshima”

Människor försöker leva ett normalt liv i staden, trots att den är nedsmittad av atomsopor. Staden skulle behöva saneras, men ingenting görs.

Både Amerika och England har medgett att de använt utarmat uran i Irak.

Se dokumentären”Arvet efter Falluja” som visar den sorgliga sanningen hur det går för ett land som blir ”uppläxat” av USA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professor Chris Busby

”Uranvapen orsakar cancer, många allvarliga missbildningar och hög spädbarnsdödlighet i Irak”

Strålskadorna bland befolkningen i den irakiska staden Falluja är värre än efter atombomben i Hiroshima. Det kan bero på att USA använde ett nytt slags vapen vid attacken mot staden, anser professor Chris Busby, brittisk strålningsexpert, som undersökt förhållandena i Falluja på platsen.

Vid ett möte i Stockholm anordnat av IrakSolidaritet, ARK, FIB/K och Socialistiska läkare den 19 november 2011 redogjorde han för sina forskningsresultat.

Chris Busby har tillsammans med andra forskare studerat 55 familjer i Falluja med missbildade barn.

Undersökningarna bekräftar att antalet missbildningar och cancerfall under de fem åren efter USA:s attack mot staden var extremt många, och att spädbarnsdödligheten var mycket hög.

Vid mötet i Stockholm redogjorde Chris Busby för tidigare forskning om strålskador efter USA:s krig i Irak och på Balkan och för tre studier om Falluja. Han var själv i Irak 2000 för tv-kanalen Al Jazeera, för att mäta halten av utarmat uran efter det första Gulfkriget 1991 och gjorde liknande mätningar i Kosovo 2001 för Nippon TV. Läs mer: Föreningen Irak Solidaritet