Är EU och euron i kris – Vad kan vi göra och vad måste vi göra?

.
EU planerar nu för en ny grundlag, fördraget för upprättandet av  den s.k. Europeiska Stabilitets Mekanismen (ESM) – en skuldunion. Utkastet till ESM kommer nu granskas av de berörda ländernas parlament. Grundkapitalet är på 700 miljarder euro.

ESM-mekanismen är den nya europeiska diktatorn. Närhelst och så ofta den önskar, kan den enkelt begära av euroländerna, att inom 7 dagar betala in miljarder i euro.  Inom en vecka, kan vilken regering som helst ruineras!!! För mer information, gå till www.courtfool.info.

Läs också på sajten: Nej till EU