Bo nära kraftledning ökar risk för Alzheimer

augusti 23, 2012 by · Leave a Comment
Filed under: HÄLSA 

Strålning från kraftledningar kan öka risken för Alzheimer. Det visar en studie genomförd i Schweiz.

Hur människor påverkas av elektromagnetiska fält (EMF) uppfattas fortfarande ibland som kontroversiell forskning. Det handlar bland annat om hur vi människor påverkas av strålning från mobiltelefoner, el-centraler och högspänningsledningar. Barnleukemi är hittills den enda sjukdom där forskare lyckats visa på ett samband mellan att vara utsatt för hög EMF och sedan utveckla sjukdomen.

Men Martin Röösli, professor i epidemiologi vid Berns universitet i Schweiz, har nu hittat indikationer på förhöjd risk för Alzheimers sjukdom och EMF. Studien är gjord på människor som bott mindre än 50 meter från kraftledningar som bär mellan 220 kilovolt eller 380 kilovolt, och genomfördes åren 2000 till 2005. Hade man bott nära kraftledningar i mer än 15 år, var risken att dö i Alzheimer dubbelt så stor än bland befolkningen i övrigt. Läs mer: DN