Codex Alimentarius – regelboken som kommer ta död på våra grönsaker

december 5, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: CODEX ALIMENTARIUS 

Codex Alimentarius (lat.”boken om livsmedel”) är namnet på det regelverk för livsmedel som utarbetats inom FN:s ram under namnet Joint FAO/WHO Food Standards Programme.

Codex Alimentarius är en  organisatiom som de flesta människor inte har hört talas om och inte heller har förstått vilken makt den kan få.

På Codex hemsida www.codexalimentarius.net står att man vill skydda konsumenternas hälsa, säkerställa god handelssed  och standardisera maten från producenten ända fram till konsumentens tallrik. De påstår att allt från diarré sjukdomar till olika former av cancer är ett växande problem, på grund av livsmedelsburna sjukdomar.

Men tyvärr de ljuger. Får Codex bestämma vad vi ska stoppa i våra magar blir maten på tallriken näringsfattig och garanterat inte giftfritt odlad. Vitaminer och mineraler kommer att betraktas som farliga och gränsvärdena för vad en människa behöver kommer att sänkas. Den tillåtna mängd vitaminer och mineraler ett kosttillskott får innehålla kommer sättas så lågt att de blir helt verkningslösa. Däremot mängden gift ett livsmedel får innehålla kommer vara generöst tilltaget. Och att ge goda råd om näring och nyttig mat kommer att förbjudas.

Läs mer: Codex Alimentarius: Population Control Under the Guise of Consumer Protection och  Miljarder människor väntas dö under nuvarande Codex Alimentarius Guidlines och Natural Solutions Foundation