Forskning visar att kemoterapi sprider cancer

augusti 7, 2012 by · Leave a Comment
Filed under: DIVERSE 

Forskning visar att cellgiftsbehandling sk kemoterapi sprider cancercellerna vidare i kroppen. Läkemedlet främjar cancertillväxten genom att det attackerar friska celler runt den omgivande tumören.

Forskare från the Fred Hutchinson Cancer Research Centre in Seattle gjorde upptäckten när de utförde laboratorieundersökningar på prostatacancerceller.

(Källa: Nature Medicine, 2012; doi: 10.1038/nm.2890)

B17 dödar cancerceller

april 10, 2012 by · Leave a Comment
Filed under: HÄLSA 

När B17 kommer i kontakt med cancerceller inträffar en kemisk reaktion där Vätecyanid och Bensaldehyd producerar ett gift som förstör och dödar cancercellerna.

Läs mer: Aprikoskarnor.se

”FDA (Amerikanska Food and Drug Administration) har tidigare bett ett team av världens främsta cancerspecialister och biologiska kemister att genomföra tester för att se om Laetrile, vit B 17 kan döda cancerceller. Gruppen kom fram till att det dödade cancer och blev sedan avskedade och resultaten mörklagt.”

Carina dog av sjukvårdens klantighet

mars 31, 2012 by · Leave a Comment
Filed under: HÄLSA, Läkarmiss 

Läkarna hävdade att ”fettknölen” var ofarlig – men det visade sig vara cancer. Knappt ett år senare avled Carina Ysing-Pryba, 47.
Läs mer: Expressen

Efter uran-bombningar föds 1 av 5 barn med missbildningar i Falluja, Irak

februari 20, 2012 by · Leave a Comment
Filed under: DIVERSE, FARLIG STRÅLNING 

”Det går inte att räkna alla nya sjukdomar som drabbat oss” säger Khalid Al-Naemi. som dokumenterar alla missbildade barn i Falluja.

Sedan 1991 har USA använt utarmat uran i ammunition och i pansarfordon.Det bombades massivt över Falluja 2004 både med vit fosfor och Utarmat uran. Idag föds vart femte barn med missbildningar. Leukemi är 38 gånger vanligare och bröstcancer 14 gånger vanligare än ”normalt”. Enligt professor Cris Busby har Fallujaborna fått genetiska skador av radioaktivitet och menar att det är ”värre än i Hiroshima”

Människor försöker leva ett normalt liv i staden, trots att den är nedsmittad av atomsopor. Staden skulle behöva saneras, men ingenting görs.

Både Amerika och England har medgett att de använt utarmat uran i Irak.

Se dokumentären”Arvet efter Falluja” som visar den sorgliga sanningen hur det går för ett land som blir ”uppläxat” av USA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professor Chris Busby

”Uranvapen orsakar cancer, många allvarliga missbildningar och hög spädbarnsdödlighet i Irak”

Strålskadorna bland befolkningen i den irakiska staden Falluja är värre än efter atombomben i Hiroshima. Det kan bero på att USA använde ett nytt slags vapen vid attacken mot staden, anser professor Chris Busby, brittisk strålningsexpert, som undersökt förhållandena i Falluja på platsen.

Vid ett möte i Stockholm anordnat av IrakSolidaritet, ARK, FIB/K och Socialistiska läkare den 19 november 2011 redogjorde han för sina forskningsresultat.

Chris Busby har tillsammans med andra forskare studerat 55 familjer i Falluja med missbildade barn.

Undersökningarna bekräftar att antalet missbildningar och cancerfall under de fem åren efter USA:s attack mot staden var extremt många, och att spädbarnsdödligheten var mycket hög.

Vid mötet i Stockholm redogjorde Chris Busby för tidigare forskning om strålskador efter USA:s krig i Irak och på Balkan och för tre studier om Falluja. Han var själv i Irak 2000 för tv-kanalen Al Jazeera, för att mäta halten av utarmat uran efter det första Gulfkriget 1991 och gjorde liknande mätningar i Kosovo 2001 för Nippon TV. Läs mer: Föreningen Irak Solidaritet

Vaccin ökar risken för allergi medan genomgångna barnsjukdomar minskar allergi – och cancerrisken

februari 12, 2012 by · Leave a Comment
Filed under: DIVERSE 

Barnsjukdomarna mässling, röda hund och påssjuka är naturliga kriser i barnets utveckling med möjlighet att påverka barnet positivt både på kort och lång sikt.

Barn med mässling

Det har aldrig rapporterats några allvarliga komplikationer med restsymtom hos de 10 000-tals barn med mässling som behandlats enligt den antroposofiska medicinen. Läkare har i samband med mässling framför allt noterat framsteg i barnens utveckling. Vaccin.me publicerar här den andra delen av debattartikeln skriven av Jackie Swartz, barnpsykiater och allmänläkare verksam i Järna. Läs mer: Vaccin.me

Lennart Hardells blogg, om miljö – och hälsorelaterad forskning

mars 19, 2011 by · Leave a Comment
Filed under: FARLIG STRÅLNING, HÄLSA 

En intressant blogg som handlar om miljöns påverkan på vår hälsa.

>Antalet män med testikelcancer ökar och fertiliteten går ner enligt en färsk studie från Åbo, Finland
>Incidensen av hjärntumörer i tinningloben ökade i England under åren 1998-2007
>Mobiltelefonen ökar metabolismen i hjärnan
>Miljö och cancer – ett förlorat ”cancerkrig” (?)
>Risk för leukemi i närheten av radiosändare i Vatikanstaten.

Om börsen går upp 0.3 % eller faller med 1 % är det stora nyheter. Men om miljön ger oss cancer eller andra sjukdomar är det av mindre intresse. Det behövs medel till ett oberoende forskningsinstitut med oberoende forskningsmedel.
Läs mer: Lennart Hardells blogg

Vitamin B 17 effektiv bot av cancer

mars 11, 2011 by · 3 Comments
Filed under: HÄLSA 

Användningen av Vitamin B17 för behandling av cancer går tillbaka till åtminstone 1843. Det finns även bevis på att kineserna använde bittermandel vid behandling av tumörer för 3000 år sedan.

Vitamin B17 (Laetrile/Amygdalin) är inte en mirakelmedicin. Det är helt enkelt en koncentrerad form av Nitriloside. Vitamin B17 är särskilt förekommande i frön av frukter i Prunus rosacea familjen (bittermandel, aprikos, slånbär, körsbär, nektarin, persika och plommon).
Läs mer och se video: The cancer Report-Bittermandel effektiv mot cancer

Varför får vi cancer?

Alla biokemiska bevis tyder på att cancer är en bristsjukdom och att den vitamin vi saknar mest är just B17, som för länge sedan försvunnit från vår högraffinerade, västerländska diet. Krebs menar att s k ”cancerframkallande ämnen” endast är de stressfaktorer som slutligen avslöjar att vi lider brist på just B17.

Strålsäkerhetsmyndigheten mörkar mobiltelefonins hälsorisker

december 27, 2010 by · 2 Comments
Filed under: FARLIG STRÅLNING 

Toorbjörn Sassersson: Larmrapporter har haglat in under flera år ute i världen som pekar på mobiltelefonins hälsorisker. Myndigheter i flera länder tar kraftfulla beslut för att skydda människor, men inte i Sverige. Intellektuella giganter som Maria Feychting och Anders Ahlbom menar att det bedrivs forskning på hälsorisker mest för att människor är oroliga i onödan.

Cancerläkaren Lennart Hardell har visat att risken för hjärntumör ökar och hjärnkirurgen professor Leif Salford och hans forskargrupp har visat att hjärnceller skadas vid exponering. Men inte utan motstånd. Diverse “experter” hamrar samtidigt ideligen in i allmänheten att mobiltelefonerande är oskadligt.

Dessa försvarare av industrin är hela tiden samma personer och de får ofta sista ordet i svenska medier. Dessa personer är Maria Feychting och Anders Ahlbom, båda professorer i epidemiologi vid KI, Björn Cedervall, civilingenjör och kärnkraftsexpert vid Vattenfall Power Consultants, och Jimmy Estenberg, civilingenjör vid SSM.

Ahlbom och Feychting har intressekonflikter eftersom båda är medlemmar i den organisation som fastställt dagens skyhöga gränsvärde, som är otillräckligt om en hälsorisk medges. Ett försvar av gränsvärdet är av synnerlig betydelse för mobilindustrin som anpassat sin teknik efter det, menar Mona Nilsson, en journalist som tagit strypgrepp på mobiltelefonindustrin. Hon har blivit ett problem för dessa jättar eftersom hon gör Strålskyddsmyndighetens egentliga jobb. Birger Schlaug menar tom att Mona Nilsson är en myndighet.

Det framhålls ofta från mobiltelefonisidan och Strålsäkerhetsmyndigheten att Mona Nilsson bara framför sina ”åsikter”. Det är fel. I själva verket redogör Mona Nilsson för vad internationell välrenommerad forskning visar och vad en lång rad internationellt ansedda experter anser om riskerna med strålning vid mobiltelefoni. Läs mer Newsmill