Frågor som IPCC måste svara på:

oktober 1, 2013 by · Leave a Comment
Filed under: CHEMTRAILS, Debatt i Media, VÄDER 
E

Undrande M-politiker

1. Om människans utsläpp av koldioxid är den viktigaste orsaken till den påstådda globala uppvärmningen, varför har i så fall inte den globala temperaturen stigit signifikant de senaste 16-17 åren när nu koldioxidhalterna stadigt har ökat och ligger på nya rekordnivåer?

Om man inte kan besvara denna fråga faller själva grundpelaren för hela diskussionen kring koldioxidutsläppens betydelse för klimatet.

2. IPCC påstår att forskarna är ”närmast eniga” om koldioxidens avgörande betydelse för klimatförändringarna. Men så är det ju inte. Stora grupper av välmeriterade forskare har ju helt tagit avstånd från IPCC:s teorier och även undertecknat skrivelser till IPCC som ifrågasätter koldioxidteorierna. Bland annat har 30.000 naturvetare (varav över 9.000 med doktorsgrad) skrivit under den s. k. Oregon-petitionen i protest mot överdrivna klimatlarm. Kommer detta att nämnas i den kommande slutrapporten?

3. Flera forskarrapporter den senaste tiden säger att vi inte går mot en global uppvärmning utan tvärtom mot en avkylning. Kommer dessa rapporter att uppmärksammas i IPCC:s slutrapport?

4. Klimatförändringar är inget nytt i jordens historia. Är det verkligen helt uteslutet att det finns andra – och viktigare – förklaringar till pågående klimatförändringar än människans utsläpp av koldioxid? Finns det inte en risk i att vårt ensidiga fokus på koldioxiden gör att vi inte bryr oss om att tillräckligt analysera andra tänkbara förklaringar?

5. Tidigare datormodeller av framtidens klimat har inte stämt särskilt bra när man utvärderat dem mot verkligheten i efterhand. Vi har till exempel vare sig fått kraftigt stigande havsnivåer eller fler och kraftigare orkaner. Arktis har inte blivit isfritt, utan sommaristäcket växer tvärtom nu åter till sig. På Antarktis är istäcket både större och tjockare än på många år. Klimatmodellerna säger också att öknarna ska breda ut sig. Det har de inte gjort, de har tvärtom blivit grönare till följd av mer koldioxid. Om datormodellerna över effekterna av ett förändrat klimat haft fel på så många viktiga punkter, kan vi då verkligen lita på dagens klimatmodeller när vi gör viktiga prognoser för framtidens klimateffekter?

Frågorna kommer från Moderaten Jan Ericssons blogg.

Jag är inte en beundrare av Fredrik Reinfeldt och Moderaternas politik. Men faktum är att Sossarnas politik är lika dålig. Det finns idag inga politiska partier, som är bra för folket, av den enkla anledningen att Illuminati tyvärr har fått för stor makt även i Sverige.

Och så länge man vet att alla politiska partier på något sätt, litet individuellt, kör snett kan man utan risk läsa vissa politikers bloggar. Och jag håller fullständigt med Jan Ericsson när han skriver:

– Jag ser mig själv som hyfsat logisk. Om inte tidigare prognoser stämmer med dagens verklighet blir jag bekymrad. För mig är svaret på fråga ett ovan den viktigaste i dagens klimatdebatt och jag blir bekymrad när ledande forskare som jag frågar inte kan prestera något svar utan avfärdar mig med att ”det där stadiet med skeptisism är redan passerat”. Jag vill ha sakliga och logiska argument som håller! Någon som kan bistå?

Han till och med ber om hjälp. Antagligen känner han samma frustration som många ”alternativtänkare” oberoende av partitillhörighet känner idag.

Läs mer: Ericsonn i Ubbhult

 

Illuminatis våta dröm nu verklighet?

augusti 7, 2013 by · Leave a Comment
Filed under: DIVERSE 

För första gången har nu av allt att döma en människa smittats direkt av en annan människa med det nya fågelinfuensaviruset H7N9.

Det är ”mycket troligt” att H7N9-viruset överförts direkt från en 60-årig man till hans 32-åriga dotter

Den smittade dottern hade såvitt känt inte varit i kontakt med fjärderfän, men hon hade skött om den sjuka fadern under en längre tid innan han fördes till intensivvård den 11 mars. Fadern avled i slutet av april och dottern i början av maj.

Det nya fågelinfluensaviruset, som upptäcktes i februari, har hittills skördat minst 133 dödsoffer i Kina och Taiwan. Hittills har de insjuknade smittats av fjäderfän. Läs mer: DN

DN rapporterade 9/12 2011: ”Oro över lab-muterad influensa”

Nederländska forskare har skapat en muterad variant av fågelinfluensaviruset (H5N1) som är potentiellt katastrofal. Till skillnad från det vanliga viruset kan det muterade spridas i luft och smitta mellan däggdjur.

– Vi måste vara väldigt försiktiga, sade Frankrikes hälsominister Xavier Bertrand på ett internationellt möte i Paris där viruset diskuterades.

Fågelinfluensan har en dödlighet på 60 procent. Det som hindrat en epidemi är att den hittills haft svårt att spridas.

 

Insändare: Jag drabbades hårt av influensavaccinet

november 2, 2012 by · 1 Comment
Filed under: DIVERSE 
Nu är det dags igen med nya vaccinationer inför en ny influensavåg. Svenska läkemedelsverket har köpt in vaccin för 1,5 miljarder svenska kronor.

 
influensavaccin heter Fluarix, men innehåller samma viruslika partiklar som i Pandemrix vaccinet. Detta skall enligt Läkemedelsverket genomföras under hösten med nya vaccinationer, fastän vi blev drabbade så hårt förra gången med hemska kroniska biverkningar.
 
Cirka 270 barn och ungdomar fick Narkolepsi , cirka 125 barn och vuxna fick andra hemska kroniska neurologiska biverkningar.

Barnen och ungdomarna som fick narkolepsi har erbjudits 70 000 kronor per individ, men med ett stort men, då får de underteckna ett avtal om att inte driva någon rättslig process mot myndigheterna. Hur tolkar man sådant, jo att vi lever i ett väldigt ruttet samhälle.

Vi andra som då har fått kroniska neurologiska biverkningar, vi är bara som de inbillade sjuka. Vi har massor med bevis, men alla myndigheter sticker huvudet i sanden och försöker trötta ut oss.

Finland har i varje fall gett en förhållning inför årets vaccinationer, bara personer över 65 år får vaccineras med FLUARIX. De åberopar försiktighetsprincipen… Något som inte alls tycks gälla i Sverige.

Jag bara varnar alla tänk efter före innan ni tar årets influensaspruta, jag själv ångrar varje minut och sekund att jag tog detta vaccin i december 2009. Jag har förlorat mitt tal, kan inte svälja vanlig mat, får all min näring genom en sond numera. Mina muskler i nacken är delvis försvunna, detta gör att jag inte kan hålla mitt huvud upprätt längre. Plus att min vänstra arm nu också börjar bli förlamad. Jag har fått min diagnos, ALS . Så ser livet ut för mig i dag och tyvärr många med mig. Vi har till och med medlemmar i gruppen som inte har fått någon diagnos än, detta är tre år sedan som vi fick giftet insprutat i våra kroppar. Läkarna står fortfarande totalt hjälplösa. Men som tur är har vi bildat en grupp där vi stöttar varandra. Hur stort mörkertalet är sedan, detta kan vi bara gissa.

Detta är en liten varning

Insändare publicerad i Trelleborgs Allehanda

 

Elisabet Höglund om fuskande klimatforskare

oktober 6, 2012 by · Leave a Comment
Filed under: VÄDER 
Så här skrev journalisten Elisabet Högluns 23 februari 2010:

Skandalerna kring FN:s klimatpanel, IPCC, underminerar för varje dag förtroendet för detta politiska organ. Häromveckan avgick chefen för FN:s klimatförhandlingar, Yvo de Boer. Kraven växer på att ordföranden för FN:s klimatpanel, Rajendra Pachauri, också ska avgå.

I lördags fick vi veta, att IPCC ska tillsätta en särskild kommission med uppgift att granska, hur klimatpanelen sköter sitt jobb.

Glöm då inte, att det bara var drygt två år sen som FN:s klimatpanel mottog Nobels fredspris tillsammans med Al Gore! Förtroendet för Al Gore är i dag utraderat. Tilltron till FN:s klimatpanel håller också på att utraderas!

Himalayas glaciärer smälter inte

Av den senaste tidens skandaler kring IPCC har väl avslöjandet om Himalayas glaciärer varit det mest spektakulära. Dessa skulle vara nedsmälta redan år 2035 på grund av uppvärmningen. Påståendet, som godkänts av FN:s klimatpanel, visade sig dessvärre vara hämtat från en helt ovetenskaplig artikel.

Detsamma gäller det av FN sanktionerade påståendet, att klimatförändringarna kommer att eliminera 40 procent av Amazonas regnskogar. Men någon hade glömt tala om att uppgifterna var hämtade ur en rapport från Världsnaturfonden, en av miljörörelsens främsta lobbyorganisationer. Andra rapporter om Europas och Sydamerikas glaciärer visade sig vara baserade på studentuppsatser och enstaka iakttagelser från bergsklättrare.

Forskare manipular data

Allt detta är graverande nog. Men en fråga, som hittills inte fångat den uppmärksamhet den borde ha fått, är hur själva temperaturmätningarna på jorden har gått till. I november ifjol briserade den så kallade Climategate i England. Då avslöjades, att klimatforskare kommit överens om att manipulera vissa temperaturdata. Det är detta avslöjande och hur mätningarna av jordens medeltemperatur går till, som på sikt riskerar att undergräva tilltron till all klimatforskning.

Antalet mätstationer har minskat i Sibirien

Det är nämligen så, att antalet stationer på jorden, som mäter temperaturen, har minskat kraftigt sen början av 90-talet. 1970 fanns det cirka 12 000 mätstationer på jorden. År 2000 hade antalet sjunkit till drygt 5 000. Under samma period har jordens medeltemperatur stigit dramatiskt. Detta enligt en rapport till Europaparlamentet från november 2009.

Den stora nedgången i antalet mätstationer inleddes, när Sovjetstaten kollapsade 1991. Då stängdes (eller flyttades) tusentals mätstationer, bland annat i Sibirien och andra kallare delar av Sovjetunionen.

Och när temperaturen inte längre mäts inom kalla och vidsträckta områden av jordklotet, som till exempel det jättelika Sibirien, ja då påverkar detta den globala medeltemperaturen. Försvinner låga temperaturer ur statistiken, så stiger jordens medeltemperatur!

Därför är det nu dags att granska temperaturmätningarna.

———————————————-

Så skrev Elisabet Höglund februari 2010.

Ett år senare mars 2011 blev hon sjuk. Startade med bruten lårbenshals som orsakades av tumör som utsöndrade hormon som urkalkade skelettet. Hon hade cancer i bukspottskörteln och cancer i sköldkörteln.

Och nu  oktober 2012 går hon på ångestdämpande tabletter för att hålla liemannen borta”

Hon mår inte bra och istället för att rikta sin energi på fortsatt avslöjande av klimatbluffen ägnar hon sig nu istället åt att överleva cancer, och har skrivit en bok om sin kamp.

Grabbarna i ”Den nya Världsordningen” är nog glada att hon istället skrev en bok om sin cancersjukdom, än en en bok om klimatbluffen. För dem kom hennes cancersjukdom som en skänk från ovan, eller snarare en skänk från ”där under”

 

Den ”globala uppvärmningen” har sjunkit med en grad sedan 1990 !

augusti 19, 2012 by · Leave a Comment
Filed under: VÄDER 

Enligt IPCC forskare är Jordens medeltemperatur 14.5 grader. Men 1990 var den globala temperaturen 15.5 grader.

En skillnad på 1 grad minus och ändå försöker man inbilla oss att världen står inför en ”global uppvärmning” Läs mer

 

EU:s framtidsgrupp rena kräkmedlet

juni 28, 2012 by · 1 Comment
Filed under: DEN NYA VÄRLDSORDNINGEN, EU 

I dagarna presenterade den så kallade Framtidsgruppen sina förslag. Framtidsgruppen – en grupp utrikesministrar som representerar tio medlemsländer och två tredjedelar av unionens befolkning – vill radikalt förändra EU:s institutioner samtidigt som den vill att EU tar makten över ytterligare politikområden.

Framtidsgruppens förslag:

>EU-armé
>EU-skatt
>Gemensam finanspolitik
>Gemensam socialpolitik
>Gemensam familjerätt
>EU skall kunna göra ändringar i ett lands budget
>Mer centralstyrning av makten
>EU och Euron ska göras oåterkallelig

Och att kalla en sammanslutning som består av utrikesministrar från 10 medlemsländer för framtidsgrupp är ett exempel på Orwelliskt tvärtomspråk. Det finns ingen framtid för oss vanliga människor i detta.

Dessa satanistiska framtidsversioner skall ses som ett svar, en lösning på ”finanskrisen”.

SvD kommer farligt nära sanningen när de skriver: Den rörelse i riktning mot mer centralism som vi ser är ingenting som har uppstått till följd av finanskriser eller skuldkriser – den har funnits i årtionden – men i takt med att krisen fördjupas ser EU-institutionerna och vissa medlemsstater ett allt bättre klimat för att genomdriva drastiska maktförskjutningar.

Analyserat Svininfluensavaccin innehöll arsenik och tenn

augusti 26, 2011 by · Leave a Comment
Filed under: HÄLSA, LÄKEMEDEL 

A doctor inSwedenhas found traces of the toxic metals arsenic and tin in GlaxoSmithKline’s swine flu Pandemrix vaccine.

The consultant anaesthetist at aUniversityHospitalsaid he was surprised to find “quite robust amounts of colloidal or nano-sized heavy metals” when he conducted an ICP analysis of GSK’s swine flu vaccine. Read more

 

USA farligt nära diktatur efter skuldtaktsuppgörelsen

augusti 2, 2011 by · 2 Comments
Filed under: DEN NYA VÄRLDSORDNINGEN 


LaRouch: Skuldtaksbluff utnyttjas för fullmaktslag

Uppgörelsen om skuldtaket var en förevändning för att sätta demokratin ur spel i USA. Vad som hittills är känt är att man planerar en budgetnedskärning på tusen miljarder dollar. Men vad som är mindre känt är att man tänker inrätta en kommitté på 13 personer, sex republikaner, sex demokrater och presidenten, som kommer att få diktatoriska befogenheter som sätter amerikanske författningen på undantag.

Denna kommitté ska i höst besluta om ytterligare 1500 miljarder dollar skall skäras ned i budgeten. Därefter skall det röstas ja eller nej i kongressen om detta, och här kommer poängen med denna superkommitté: Om kongressen svarar ja till kommitténs förslag blir det som de har bestämt men röstar kongressen nej, blir det i alla fall besparing. Inga tillägg och ändringar får göras till det kommittén har bestämt. Läs mer: LaRouche

Alltså även om kongressen säger nej till förslaget, kommer nedskärningarna ändå att genomföras.

Och det farliga med kommitténs diktatoriska befogenheter är att superkommittén kommer att sträcka sig ännu längre än bara till ekonomin. För ingen ska inbilla sig att en kommitté med diktatoriska möjligheter innehållandes psykopater, som arbetar för den nya världsordningen, bara nöjer sig med att tvinga på folket ekonomsika nedskärningar.

Council of 13 to rule America

DN DN DN DN DN SvD SvD SvD Expressen Expressen

Sveriges medlemskap i EU kostar oss skattebetalare minst 30 miljarder kronor per år.

juni 27, 2011 by · Leave a Comment
Filed under: DIVERSE 

Sverige blev medlem i EU 1995 och om jag inte minns fel kostade första årets medlemsskap 18 miljarder kronor. Enligt Europeiska kommissionens hemsida kostade medlemsskakpet 2008, 30 miljarder kronor. På 13 år gick räkningen upp med 12 miljarder kronor. Allt blir dyrare så man kan anta att nu 2011 har medlemsskapet blivit ytterligare litet dyrare.

2008 betalade alltså Sverige 30 friska miljarder kronor till kolossen EU och fick tillbaka 12 miljarder öronmärkta kronor. Alla öronmärkta kronor gick inte enbart tillbaka till Sverige utan en del, okänt hur mycket, gick till gemensamma projekt där fler länder deltar.

Nu ska EU börja ta ut egna skatter

EU-kommissionen kommer att föreslå nya EU-skatter för att ta in flera hundra miljarder kronor. – Det här förslaget kommer att leda till sänkta avgifter för medlemsländerna och en förenkling av budgeten. Det handlar inte om att öka inkomsterna för EU, säger budgetkommissionären Lewandowski och nästan skriker av skratt hela vägen till banken.

Sista meningen var min egen. Men allvarligt, ingen ska tro att dessa höga nissar inom EU-toppen vill oss väl. Allt går ut på att ta råna oss på pengar. Greklands nödpaket är bara ett i raden av bluffar för att få oss skattebetalare att släppa till pengar. Läs mer: DN

Den falska svininfluensapandemin och WHO kartellen.

maj 19, 2011 by · Leave a Comment
Filed under: DIVERSE 

WHO lyder under ingen lag, galningarna som promotade ”pandemin” och svininfluensavaccinet kommer inte straffas.

Nästa sida »