Mörkar WHO ökad cancerrisk och missbildningar i Irak?

WHO och Irakiska hälsoministeriet skulle släppa rapport om cancer och missbildade barn november 2012, men ännu har rapporten inte kommit ut i offentlighetens ljus.
Läs mer: Rise of Cancers and Birth Defects in Iraq: World Health Organization Refuses to Release Data

 

Efter uran-bombningar föds 1 av 5 barn med missbildningar i Falluja, Irak

februari 20, 2012 by · Leave a Comment
Filed under: DIVERSE, FARLIG STRÅLNING 

”Det går inte att räkna alla nya sjukdomar som drabbat oss” säger Khalid Al-Naemi. som dokumenterar alla missbildade barn i Falluja.

Sedan 1991 har USA använt utarmat uran i ammunition och i pansarfordon.Det bombades massivt över Falluja 2004 både med vit fosfor och Utarmat uran. Idag föds vart femte barn med missbildningar. Leukemi är 38 gånger vanligare och bröstcancer 14 gånger vanligare än ”normalt”. Enligt professor Cris Busby har Fallujaborna fått genetiska skador av radioaktivitet och menar att det är ”värre än i Hiroshima”

Människor försöker leva ett normalt liv i staden, trots att den är nedsmittad av atomsopor. Staden skulle behöva saneras, men ingenting görs.

Både Amerika och England har medgett att de använt utarmat uran i Irak.

Se dokumentären”Arvet efter Falluja” som visar den sorgliga sanningen hur det går för ett land som blir ”uppläxat” av USA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professor Chris Busby

”Uranvapen orsakar cancer, många allvarliga missbildningar och hög spädbarnsdödlighet i Irak”

Strålskadorna bland befolkningen i den irakiska staden Falluja är värre än efter atombomben i Hiroshima. Det kan bero på att USA använde ett nytt slags vapen vid attacken mot staden, anser professor Chris Busby, brittisk strålningsexpert, som undersökt förhållandena i Falluja på platsen.

Vid ett möte i Stockholm anordnat av IrakSolidaritet, ARK, FIB/K och Socialistiska läkare den 19 november 2011 redogjorde han för sina forskningsresultat.

Chris Busby har tillsammans med andra forskare studerat 55 familjer i Falluja med missbildade barn.

Undersökningarna bekräftar att antalet missbildningar och cancerfall under de fem åren efter USA:s attack mot staden var extremt många, och att spädbarnsdödligheten var mycket hög.

Vid mötet i Stockholm redogjorde Chris Busby för tidigare forskning om strålskador efter USA:s krig i Irak och på Balkan och för tre studier om Falluja. Han var själv i Irak 2000 för tv-kanalen Al Jazeera, för att mäta halten av utarmat uran efter det första Gulfkriget 1991 och gjorde liknande mätningar i Kosovo 2001 för Nippon TV. Läs mer: Föreningen Irak Solidaritet

NATO dödar civila i Libyen, oskyldiga män kvinnor och barn.

oktober 25, 2011 by · Leave a Comment
Filed under: MELLANÖSTERN 

Nato har erkänt att civila dödades i ett flyganfall i en förort till Tripoli. Gaddafi tjänstemän säger två barn var bland de nio döda.

Det är första gången som alliansen har medgett ansvar för civila dödsfall, även om Libyens hälsoministeriet hävdar att fler än 800 människor har dött under tre månaders flyganfall.

Barn under tre år bör inte gå på dagis

juni 3, 2011 by · Leave a Comment
Filed under: DIVERSE 

Ju större dagisgrupp, desto fler sjukdomar – små dagisbarn kan i värsta fall vara sjuka i mer än en månad per år.

Enligt statistik från Institutet för hälsa och välfärd THL är familjedagvård allt mer sällsynt. Pentti Huovinen, professor i bakterielära vid Åbo universitet, anser att situationen är fruktansvärd. Läs mer