Hitlers atombomber

"Little boy" atombomben som släpptes över Hiroshima den 6 augusti 1945

Det finns källbevis som visar att Hitlers vetenskapsmän provsprängde atombomber slutet på 2-a världskriget. Letar man i Italiens riksarkiv hittar man dokument på detta.

Atombomberna som släpptes ned av Amerka över Hiroshima och Nagasaki var krigsbyte från Tyskland. Problemet är att vanligt folk inte forskar i källorna -därför är det lätt för makteligen att ljuga oss fulla. Men nu börjar sanningen komma fram. Läs mer: White TV. (Det översta videoklippet,som är på svenska, börjar först 1.15)

 

Risk för atombom i Los Angeles


Det kom in ett mail och ett debattinlägg som berättade att en dirty bomb har blivit insmugglad i Los Angeles, som ska detoneras i augusti. Personen som har tipsat Folkvet, heter Daniel Gilfry. Han tillhör en mycket gammal kristen organisation ”som skulle återuppstå vid tidernas ände” och som bland annat har till uppgift att rädda mänskligheten från sionismen.

De har fått uppgift om att sionisterna har smugglat in en atombomb i Los Angeles, som ska smälla av. Och efter att den har exploderat, kommer de skylla på palestinierna.

Daniel Gilfry menar att det är viktigt att varna och ju fler som känner till risken, ju fler som ställer frågor, desto bättre. Han vill undvika ett världskrig.

Organisationen samlar in information från hela världen och försöker varna människor och tyvärr var det ingen som lyssnade när de sade att sionistet skulle spränga World Trade Center 11 september 2001.

Hoppas att den eventuella atombombem i Los Angeles inte finns, och organisationens förutsägelser inte stämmer. För skulle en dirty bomb smälla av någonstans skulle världen få ännu mer problem än vad den redan har.

Men med tanke på alla dåd som sker hela tiden är en atombomb som smäller av någonstans i världen tyvärr ingen omöjlighet. Och efter WTC vet vi att allt verkar vara möjligt.