Från frihet till fascism, en film av Aaron Russo

juli 23, 2012 by · Leave a Comment
Filed under: BANKSYSTEMET 

Rockefeller visste att WTC skulle kollapsa 11 månader innan det hände

Intervju med Aaron Russo, där han berättar att Nick Rockefeller redan 11 månader före 11 september hade sagt att ”någonting skulle hända”. Rockefeller berättade inte exakt vad, men efter denna händelse skulle det ändlösa kriget mot terrorn starta, och användas som förevändning att gå in i Afganistan och Irak.

Aaron och Nick Rockefeller var vänner och Rockefeller försökte värva Aaron men han var inte intresserad, och menade att ”han inte var en sån” som tycker om att förslava männsikor.

 

Aaron frågade Rockefeller: – Vad är slutmålet med allt detta?
Rockefeller svarade: – Slutmålet är att chippa alla människor. Att kontrollera samhället. Att bankerna och eliten ska kontrollera hela världen.