Är den fria forskningen hotad?

september 20, 2012 by · Leave a Comment
Filed under: GALEN VETENSKAP, Vetenskap & Forskning 

Sverige har fler professorer än någonsin förr. Men många känner sig politiskt styrda, känner sig mer som konsulter än fria vetenskapsmän.

Idag finansieras forskningen mer och mer av industrin och andra privata finansiärer och allt mindre av universiteten själva. Forskningspengar kommer bland annat från Läkemedelsindustrin, Vetenskapsrådet, olika stiftelse och fonder, EU, svenska och utländska myndigheter, kommuner, företag.

En del professorer får inga forskningspengar alls från universitetet, där de arbetar, utan de får bara pengar utifrån.

En forskare säger;  ”Ja, den svenska staten finansierar bara en bråkdel av svensk cancerforskning. Jag har mer forskningspengar från både amerikanska staten och amerikanska armén än jag har från fakultetsmedel i Sverige.”

En fråga uppstår; Varför finansierar amerikanska armén cancerforskning i Sverige? Och vad har den för förväntningar på svensk forskning, och vad finns för risk för styrning från Amerika om de är med och finansierar forskning i Sverige?

En annan professor säger:”Svenska staten har i huvudsak avsagt sig ansvaret för medicinsk forskning. Industrin får därmed nu ett allt större inflytande över den medicinska forskningens inriktning vilket sätter även professorer i en otrevlig beroendeställning. Man biter inte gärna den hand som föder en.”

En fråga uppstår; Om Läkemedelsindustsrin bekostar all forskning om läkemedel, blir det då inte en allvarlig risk för att biverkningar undviks att rapporteras fullt ut samt en överdriven positiv rapportering av läkemedels effekt?

Både företag och forskningsråd vill ha styrd forskning som bekräftar de egna, redan intagna positionerna. Helt fri forskning kan bara göras för pengar som kommer från universiteten.

Läs mer på Kallibers hemsida, där man redogör för forskarnas situation i Sverige och deras problem med att de får forskningspengar utifrån, som riskerar att styra forskningen till industrins fördel, och den fria forskningens nackdel.  Läs mer