Mind Control orsakar hjärntvätt och får politiker och kändisar att tro att alla migranter är flyktingar

Mind Control triggar människor, både politiker, kändisar och vanligt folk och även invandrarna själva. Video av Henning Witte.

Bra och infrormativ inspelning på Svenska av Henning Witte.

Migrationskrig

Som ett knapptryck, som på en given signal, började folk under hösten vandra upp till Europa i hundratusentals. Länderna migranterna kom från har sedan länge varit sönderkrigade och konfliktsfyllda, men nu helt plötsligt startade en tsunami av människor som hoppades på en bättre framtid, varav en liten del människor med äkta flyktingstatus och därmed rätt till beskydd. Men merparten kom från länder, där inga krig pågår. Samtidigt när det kom som mest 10 000 invandrare per vecka till Sverige, lades rasistfilten på.

I stort sett alla som vågade yttra sig mot invandringen, att det var för många, 80% är unga män, många”ensamkommandede flyktingbarn” är inga barn, flyktingarna”tappar” sina pass, men av någon konstig anledning tappar de aldrig mobilen, det blir dyrt, var ska alla bo? gå i skola? osv…blev anklagade för att vara rasister. Och många sade ingenting för rädsla för att bli kallad rasist.

Och anledningen till denna folkvandring är bland annat att förstöra nationalstaterna och även förhindra den ekonomiska kollapsen som med osviklig periodicitet borde ha kommit nu i september november 2015.

Mind-Control

Mind Control är en över 60 år gammal teknik att fjärrstyra en människa utan hans/hennes vetskap och få denne att göra saker som han/hon inte skulle ha gjort annars. Hjärnkontroll, Tankekontroll och även kanske Hjärntvätt är ord som också kan användas om denna otäcka teknik. Där människor kan fås att göra saker som personen annars inte skulle ha sagt eller gjort, som att bestämma sig för att utvandra, rösta på ett annat parti och även till och med att mörda på beställning.

Tyskland har fått problem. Enligt uppgift kommer ISIS att slå till i mars 2016.

Varningen är ute och om våra politiker, tjänstemän och övriga höga herrar och damer börjar tänka självständigt och göra det som behöver göras, kanske detta inte behöver ske.

För betänk finns detta i Tyskland, har vi med vår stora invandring, troligtvis också ett liknande problem, se nedan:

Skärmavbild 2015-12-17 kl. 13.37.34 (1)

Se film, och läs mer om ISIS infiltration av Europa >>>

Text: Anders Jansson

 

 

Allvarliga ord om mobiltelefoni

A WORD OF ADVICE FOR 2013 …

… GET OFF THE BLOODY PHONE –PLEASE!

If people find this image shocking well that’s good because this is big-time serious for those who care about their children’s health and their own. We are talking about what I call ‘the silent holocaust’ and if people don’t awaken to it now the consequences are going to be truly catastrophic.

I have been warning for years about the electromagnetic ‘sea’ of pollution and distortion in which billions live their lives and now comes an excellent documentary by British television presenter James Russell that looks in detail at this very issue.

I have posted the video below, but in this newsletter I want to put James’ work into an even wider context of human suppression and control. It would be bad enough if what is happening was the result of crass stupidity and irresponsibility. But, deep in the shadows, the electromagnetic war on human ‘physical’, mental and emotional health is cold, callous and deliberate.

The Shadow People know full well the devastating effect of what they are doing because they have set out to ensure precisely that effect as part of the assimilation of the human population into the Orwellian nightmare. Many of their ignorant foot soldiers who serve the dragon have no clue what they are doing to the world, themselves and their own children – and that includes the vast majority of parents.

But ignorance is no longer an excuse for criminal irresponsibility because the truth is out there. It is just that most people are looking the other way because they don’t want to face it. They are going to realise that ignorance, whether genuine or engineered, is only ‘bliss’ for a while. Then reality goes rat-a-tat-tat.

That time is now and we have seen nothing yet because of what has already gone before …

… James Russell’s film, Resonance – Beings of Frequency, documents the dramatic transformation of the human electromagnetic environment in a ridiculously short time through cellphones, cellphone transmitter-receiver towers, wireless phones in the home, the wireless internet, now widely used in schools, computers, irradiated food, and so on, and now smart meters are designed to add yet another electromagnetic field in every home and business eventually worldwide.

I say without question after more than two decades of research that this is absolutely not by accident, but by design. What is happening is much bigger than just greedy and irresponsible corporations sacrificing human health for maximum profit.

At the core of the core this is less about profit and more about mass murder.

David Icke.com

Är den fria forskningen hotad?

september 20, 2012 by · Leave a Comment
Filed under: GALEN VETENSKAP, Vetenskap & Forskning 

Sverige har fler professorer än någonsin förr. Men många känner sig politiskt styrda, känner sig mer som konsulter än fria vetenskapsmän.

Idag finansieras forskningen mer och mer av industrin och andra privata finansiärer och allt mindre av universiteten själva. Forskningspengar kommer bland annat från Läkemedelsindustrin, Vetenskapsrådet, olika stiftelse och fonder, EU, svenska och utländska myndigheter, kommuner, företag.

En del professorer får inga forskningspengar alls från universitetet, där de arbetar, utan de får bara pengar utifrån.

En forskare säger;  ”Ja, den svenska staten finansierar bara en bråkdel av svensk cancerforskning. Jag har mer forskningspengar från både amerikanska staten och amerikanska armén än jag har från fakultetsmedel i Sverige.”

En fråga uppstår; Varför finansierar amerikanska armén cancerforskning i Sverige? Och vad har den för förväntningar på svensk forskning, och vad finns för risk för styrning från Amerika om de är med och finansierar forskning i Sverige?

En annan professor säger:”Svenska staten har i huvudsak avsagt sig ansvaret för medicinsk forskning. Industrin får därmed nu ett allt större inflytande över den medicinska forskningens inriktning vilket sätter även professorer i en otrevlig beroendeställning. Man biter inte gärna den hand som föder en.”

En fråga uppstår; Om Läkemedelsindustsrin bekostar all forskning om läkemedel, blir det då inte en allvarlig risk för att biverkningar undviks att rapporteras fullt ut samt en överdriven positiv rapportering av läkemedels effekt?

Både företag och forskningsråd vill ha styrd forskning som bekräftar de egna, redan intagna positionerna. Helt fri forskning kan bara göras för pengar som kommer från universiteten.

Läs mer på Kallibers hemsida, där man redogör för forskarnas situation i Sverige och deras problem med att de får forskningspengar utifrån, som riskerar att styra forskningen till industrins fördel, och den fria forskningens nackdel.  Läs mer

GMO barn = sant

juli 17, 2012 by · Leave a Comment
Filed under: GALEN VETENSKAP 

Dr Mercola rapporterar att efter ”en serie experiment” föddes 30 ”friska” barn. 15 av dessa barn har gener från 3 föräldrar. Läs mer