Vad de flesta icke veta

februari 11, 2011 by · Leave a Comment
Filed under: ESOTERIK 

(Utdrag ur ”Kunskapen om verkligheten”)

En framstående vetenskapsman i vår tid svarade på frågan, om mänskligheten ännu lyckats utforska en procent av verkligheten: ”Nej, icke ens en tiotusendels procent.”

Alltså icke ens en miljondel! För en sådan forskare får man onekligen respekt. Ingen imponerar mera än den som inser mänsklighetens oerhörda okunnighet i livshänseende. Ty det är uppenbart för alla, som tillgodogjort sig vad teologi, filosofi och vetenskap ha att komma med, att de slutsatser som kunna dragas endast äro hypoteser (fint ord för gissningar och förmodanden!).

Eller som professor Whittaker uttrycker saken: ”Vi veta, att det finns något som kallas materia men veta icke vad det är, och vi veta, att den rör sig men veta icke varför, och det är summan av allt vårt vetande.” Detta är riktigt. Vetenskapen kan icke besvara frågorna vad och varför, vilket redan Newton insåg. För att befria sig från bevisen på denna alltför generande okunnighet söka moderna filosofer utmönstra alla verklighetsbegrepp och kalla just dessa för fiktioner!

Det finns gott om auktoriteter inom teologi, filosofi och vetenskap, som kunna bedöma allt och tvärsäkert uttala sig om sådant, som de icke ens undersökt. De veta apriori, att ”detta” icke kan vara sant, ty det strider mot vad som står i deras papperspåve eller det ”strider mot naturlagarna”. Som om deras papperspåve åt dem löst tillvarons problem, tillhandahållit en världsåskådning, som förklarar verkligheten och löser de fundamentala kunskapsproblemen! Som om vetenskapen kunde avgöra vad som ”strider mot naturlagarna”, när den icke utforskat ens en procent av dem!

Läs mer:  Förlagsstiftelsen Henre T.Laurencys officiella webbplats