Ingen global uppvärmning de senaste 14 åren gör en 4° ökning osannolik

januari 21, 2013 by
Filed under: VÄDER 

Världsbankens larmrapport att världen skulle bli 4° varmare fram till 2060 ifrågasätts, i en ovanligt balanserad artikel i DN.

Rapporten fick stort medialt genomslag med sin dramatiska rubrik och genom att det var Världsbanken som publicerade den. Banken har låtit ett tyskt institut i Potsdam utarbeta rapporten. Den innehåller inte en analys av jordens klimat utan behandlar i första hand konsekvenserna av en tänkt global temperaturökning på 4°C. Läs mer: DN

Uppvärningen har stannat av de senaste 14 åren. Läs mer: The Climate Scam

Fråga man ska ställa sig är: Varför och hur gick det till när Världsbanken fick fram denna gigantiska temperaturökning?

Comments

Tell me what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!