Dansk bank i konkurs

november 5, 2012 by
Filed under: BANKSYSTEMET 

Danska Tönder Bank förklarad i konkurs

Banken påstod att de hade solvens på 17 – 18% men när Finanstillsynen granskade bankens räkenskaper visade sig solvensen vara lika med noll.

Läs mer: Nyheter/Ekot

Comments

Tell me what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!