Swedbank har storhetsvansinne! Borgs skuldstorm ouvertyr till Soros New World Order!

augusti 28, 2011 by
Filed under: BANKSYSTEMET, DEN NYA VÄRLDSORDNINGEN 

Enligt ett hemligt 17-sidigt EU-dokument ämnat för de europeiska finansministrarna, ett dokument vilket den ansedda The Telegraph tog del av i februari 2009, hade det europeiska banksystemet dittills gjort derivatförluster på 25.000 miljarder dollar.

Med andra ord var en tredjedel av tillgångarna i de europeiska bankerna borta. Läs mer

Comments

Tell me what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!