Oförsvarligt av smittskyddstyrelsen att förhala narkolepsivarningen

juli 1, 2011 by
Filed under: VACCIN 

I dag har det bekräftats att influensavaccinet Pandremix, som använts i stor skala i Sverige, kan vålla hjärnskada.

Redan i augusti 2010 meddelade man att ett oväntat antal vaccinerade hade fått narkolepsi, men stoppade inte vaccinet förrän i mars 2011. Finland stoppade vaccinet i ett tidigt stadium men inte Sverige.

Smittskyddsinstitutet förhalade

Sveriges smittskyddsinstitut tyckte det var viktigare att utreda än att minimera risken så fort misstanke uppstod.

Man ansåg alltså att det var viktigare att fortsätta att vaccinera än att skydda folk för en eventuell risk att drabbas av en allvarlig sjukdom. Läs mer: Doctor Jaan Suurküla

Comments

One Comment on Oförsvarligt av smittskyddstyrelsen att förhala narkolepsivarningen

  1. Anonym on ons, 16th Nov 2011 02:00
  2. […] […]

Tell me what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!