E-colibakterien är skapad för att döda människor

Även om anklagelsefarsen mot grönsaker pågår runt hela EU. Där en superresistent stam av Ecoli gör patienter sjuka och fyller sjukhus i Tyskland, är det praktiskt taget ingen som nämner hur E-coli kunde så magiskt ha blivit resistenta till åtta olika antibiotika och sedan helt plötsligt dyka upp i livsmedelskedjan.

Den här speciella Ecoli-variationen är en medlem av O104-stammen och O104-stammen är nästan aldrig (normalt sett) resistent mot antibiotika. För att de skall få ett sådant motstånd måste de upprepade gånger ha utsatts för antibiotika för att ge ”mutationstrycket” som knuffar dem mot fullständig läkemedelimmunitet. Läs mer

Comments

Tell me what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!