Svininfluensavaccinerad – fyra gånger ökad risk att få narkolepsi

mars 29, 2011 by
Filed under: KVACKSALVERI, LÄKEMEDEL 

Läkemedelsverket presenterade i dag, tisdag, den första delen av en svensk registerstudie om sambandet mellan Pandemrix och narkolepsi.

Resultaten tyder på att barn under 20 år som vaccinerats löper en fyra gånger högre risk att drabbas av narkolepsi jämfört med ovaccinerade.

Detta innebär att cirka tre fall av sjukdomen per 100 000 vaccinerade barn skulle kunna sättas i samband med vaccination.

Läkemedelsverket understryker att det råder en viss osäkerhet kring riskökningen, exempelvis så har det i studien inte tagits någon hänsyn till om personer med en ökad risk för narkolepsi också vaccinerats i större utsträckning. Tiden mellan vaccinationen och symtomen har inte heller kunnat fastställas.

Läs mer: Vuxna har också fått narkolepsi av svininfluensavaccinet
Läkemedelsverkets rapport

Comments

Tell me what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!