Hydrinoteknik istället för kärnkraft – framtidens energi?

mars 26, 2011 by
Filed under: ALLT ÄR ENERGI, DIVERSE 

Glädjande nog har det äntligen kommit fram en billig, säker, och helt miljövänlig energikälla som synes ha realistiska att ersätta kärnkraften, till skillnad från många andra alternativa energiformer som är för dyra för att vara realistiska.

Denna energikälla är en process som leder till bildning av ”Hydrinos”, en tidigare okänd form av väte. Den har bekräftats av två högt rankade amerikanska universitet, Harvard University (dess Smithsonian Space Center) och Rowan university.

Energiutvinning grundad på hydrinos möjliggör helt miljövänlig, säker och oslagbart billig produktion av elström i MegaWattskala. Detta kan helt ersätta kärnkraften. Samtidigt kan det användas småskaligt, till exempel för drift av alla slags transportmedel, inklusive bilar, tåg, flyg till en kostnad som är betydligt lägre än nuvarande drivmedel. Läs mer

Comments

Tell me what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!