Datorrapport från universitet i Tokyo – Haarp har orsakat tsunamin i Japan

mars 17, 2011 by
Filed under: DIVERSE 

Snilleblixten´s blogg. Där frågar man sig om tsunamin orsakades av Haarp och menar att det inte är första gången, Haarp har orsakat naturkatastrofer. Läs merComments

One Comment on Datorrapport från universitet i Tokyo – Haarp har orsakat tsunamin i Japan

 1. Erik on fre, 18th Mar 2011 04:42
 2. Eva Goës och Ragnhild Pohanka skrev 1997 en motion till Sveriges riksdag angående farorna med HAARP och att det angår oss alla.

  Motion 1997/98:U416 Utredning om amerikansk rymdforskning

  Behandling av 1997/98:U416
  Inga bilagor.
  Motion till riksdagen
  1997/98:U416
  av Eva Goës och Ragnhild Pohanka (mp)

  HAARP – High Frequency Active Auroral Research Program – eller fortsättning på Stjärnornas krig

  http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GL02U416

Tell me what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!