Dags ta fram saxen

Det brinner i knutarna

Om man betraktar olika företeelser som linjer korsandes den yta som konstituerar vår verklighet så finns knutpunkter där dessa linjer möts.

Vid dessa knutpunkter har somliga etablerat låsmekanismer samt de mest omsorgsfulla övervakningssystem. Man har befäst knutpunkterna för att kontrollera verkligheten.

Läs mer: Interiktigtklokblog

Comments

Tell me what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!