Google Ocean: Är det Atlantis som syns på havets bottnen?

februari 11, 2011 by
Filed under: DIVERSE, VÄRLDEN Det går helt klart att se en rektangel med linjer i mönster som ser ut som en stad med vägar som korsar varandra.

Det ser litet för kantigt ut, för att vara gjort av naturen själv och rektangeln ligger i Atlanten, där sägnen säger, att Atlantis en gång har legat. Kanske det är en del av Atlantis som syns på Satelitbilden, kontinenten som sjönk och som folk har undrat över i långa tider, om den har funnits eller inte.

Platon (429 – 327 f.Kr) berättade om Atlantis, som låg utanför Gibraltar sund att det var ett idealsamhälle, grönskande och frodigt. Men människorna ägnade sig åt omoraliskt leverna, så kontinenten var tvungen att sänkas. Den sista delen av Atlantis sjönk i havet för ca 12 000 år sedan.

Läs mer: Aftonbladet The Telegraph

Comments

Tell me what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!