Om doktorn säger att autism inte går att bota samt påstår att vaccin inte orsakar autism – Byt doktor!

januari 20, 2011 by
Filed under: LÄKEMEDEL 

Det pågår en autism-pandemi och mycket litet görs för att få stopp på den. I USA får 24 000 barn diagnos autism varje år. Uppskattningsvis 1 av 91 barn har autism idag och pojkar är värst drabbade. Där är statistiken illa, 1 av 57 pojkar får en autismdiagnos.Vi har förgiftat oss själva och våra barn i över 50 å
r och nu har det kommit ikapp oss. Studier visar tydligt att barn är förgiftade redan vid födseln. Denna förgiftning kommer huvudsakligen från vår omgivning, från läkemedel, vaccination, processade livsmedel, fulla med gifter med dåligt näringsinnehåll. Och i vår hemmiljö har vi en myriad av gifter; plaster, bekämpningsmedel, kosmetika m.m.. Vi låter detta fortgå och vi vill inte inse sanningen.

Frekvensen autistiska barn ökar med raketfart 1980 fick 1 på 10 000 barn diagnos autism, idag får 1 på 91 diagnos autism. Siffrorna är förskräckande.

Något måste göras!
Läs mer:
Beat Autism

Latest research links autism to vaccines

Comments

One Comment on Om doktorn säger att autism inte går att bota samt påstår att vaccin inte orsakar autism – Byt doktor!

  1. Sandri on tor, 12th Jul 2012 01:44
  2. Vad med personer med Einstein, Tesla och Socretes etc? Många Stora forskare, musiker etc har haft autistiska störningar, kan det varit autistiska störningar förut?

Tell me what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!