Forskningsrapport förbereder oss för censur

januari 24, 2011 by
Filed under: YTTRANDEFRIHETEN 

Mikael Cromsjö

Vaken.se: Markus Gossas tillsammans med Torbjörn Lundqvist har nyligen släppt en forskningsrapport under Institutet för framtidsstudier med namnet ”Ubikvitär framtid? IT-perspektiv på stat och samhälle”(1).
I rapporten tittar de på informationssamhället och frågan om Internet bör censureras och varför. Här nedan följer några utdrag från rapporten. Läs mer

Se också Vetenskapsradions intervu med Mikael Cromsjö. Här

Comments

5 Comments on Forskningsrapport förbereder oss för censur

 1. ABC on tis, 25th Jan 2011 01:29
 2. Jag undrar vad fysiklärarna i skolorna säger då 9/11 kommer på tapeten? Sanningen kan de ju inte säga och lögnen håller ju inte måttet alls!

 3. Markus Gossas on ons, 26th Jan 2011 12:30
 4. Hej Anders,
  om du läser min rapport istället för Vakens vantolkning så ser du följande:

  1) Det finns inget som helst förslag till censur eller liknande av Internet eller något annat. Det finns öht inga förslag på lagstiftning, det är en översikt av idéer och forskning med statens roll i internetsamhället som tema. Att konspirationism på nätet tas upp som ett problem betyder inte att jag vill censurera internet. Det finns mycket jag inte gillar, men det betyder inte att jag vill lagstifta bort det.

  2) Jag tar upp statens roll som garant för pålitlig kunskap som en fråga. Det gillar Cromsjö att citera. Men vad han utelämnar är fortsättningen på samma stycke där frågan besvaras med att det riskerar att leda till totalitarism, och att Internet tycks kunna sköta problemet på egen hand, genom wikipedia och liknande. Läs:

  ”Bör staten fokusera på att vidmakthålla rollen som pålitlig och central producent av kunskap? Det kan hävdas vara en av statens roller idag; genom institutioner som skola och universitetsväsende stödjer eller tillhandahåller och garanterar staten pålitlig (vetenskaplig) kunskap och reproducerar en etablerad verklighetsuppfattning. I ett mer fragmenterat informationssamhälle där nätet fångar allt större del av uppmärksamheten, och där allt större del av socialisationsprocessen och kunskapsproduktionen sker utanför räckvidden för det offentligas insyn kan den högre utbildningens institutioner utmanas. Men en stat som tar idén om att leverera pålitlig kunskap på för stort allvar riskerar att öppna för ett totalitärt samhälle. Kanske kan den sociala webben användas för att garantera samma kunskapsgrund som den kan innebära en utmaning mot? I Wikipedias sociala modell med användargenererat innehåll ökar informationssamhällets sårbarhet. Samtidigt hålls hotet i schack av en kritisk massa av ”wikipedianer”, hängivna användare och professionella amatörer som motverkar desinformation och ”infodemier” (se Zittrain 2008:137). Detta bygger på förhoppningen om goda intentioner hos användarna, och en ”epistemic strength in numbers” – det vill säga att många och nog kompetenta användare kan neutralisera de som försöker sabotera kunskapsbanken.”
  – slut citat –

  vänlig hälsning,
  Markus Gossas

 5. Anders on ons, 26th Jan 2011 11:15
 6. Markus Gossas, du skriver också ”Internet gett upphov till fragmentering i grupper som endast möter och stärker de egna åsikterna eller den egna världsbilden. Användare filtrerar innehållet på nätet genom att söka sig till bloggar och hemsidor för likasinnade”

  Känns det oroande för dig att likasinnade träffas och utbyter erfarenheter?

  Och du ställer frågan:
  ”Bör staten fokusera på att vidmakthålla rollen som pålitlig och central producent av kunskap? Det kan hävdas vara en av statens roller idag; genom institutioner som skola och universitetsväsende stödjer eller tillhandahåller och garanterar staten pålitlig (vetenskaplig) kunskap och reproducerar en etablerad verklighetsuppfattning.”

  Skriver du så är det lätt att tro att du vill att staten ska bestämma vad som är rätt och pålitlig kunskap och det är statens ”etablerade verklighetsuppfattning som ska reproduceras”

  Problemet med statens pålitliga, vetenskapliga och rätta verklighetsuppfattning är att fler och fler människor har börjat undra hur det egentligen står till med storebror.

 7. Markus Gossas on tor, 27th Jan 2011 12:45
 8. Anders,
  om du läser vad det står i rapporten, eller ännu hellre: rapporten i sin helhet så kan jag inte se hur du kommer fram till det du skriver. Som det är nu för du ju bara vidare lösa påståenden i andra hand. Eller hur? Om jag hade ”ivrat” (Cromsjös formulering) för att censurera Internet hade jag väl inte behövt dementera det? Det hade ju framgått av rapporten. (Den finns att ladda ner som pdf från Institutet för Framtidsstudier.) Den här typen av missförstånd brukar lösas när man läser rapporten, vilket jag erfarit senaste dagarna i diskussioner.

  Om du hade kollat i rapporten hade det framgått att det alltså inte är ett lagförslag eller handlingsrekommendation. Det är en framtidsstudie som bygger på en översikt av idéer och forskningsrapporter. Större delen av rapporten handlar om tekniska framsyner om IT, och en stor del handlar om e-förvaltning. Första delen handlar om IT fram till 2020, andra delen om ITs påverkan på stat och samhälle.

  Att det sker en fragmentering i s k ”pseudooffentligheter” på Internet är väl rätt enkelt att konstatera. I rapporten tas det upp som en idé som i sin tur använts av sociologer för att beskriva en sida av Internet. Den andra sidan är Internet som utökad offentlighet med kunskapsutveckling som följd. Detta beskrivs i rapporten. Det är alltså inget jag ”oroar” mig för, utan en samhällsutveckling som sker och en beskrivning som gjorts av samhällsvetare. Däremot ser jag ett möjligt problem med konspirationismens utbredning. Men det betyder inte att jag vill lagstifta om censur. Det skulle aldrig fungera i avancerade informationssamhällen utan enorma kostnader och vålssamheter och är därför fullständigt naivt. Däremot vill jag se mer samhällsvetenskaplig forskning om Internet och den här typen av kulturer. Ett komplext område att forska om.

  Med konspirationism menas inte konspirationsteorier i största allmänhet. Konspirationer förekommer ju, Watergate t ex. Konspirationism är istället en verklighetsuppfattning där i princip allt inordnas i en stor konspiration, där samhällsutvecklingen förklaras av konspirationen, och där det mesta målas i svart-vitt. Den som kritiserar konspirationismen stämplas genast som en del av konspirationen. Cromsjös inlägg på Vaken bekräftar att det fungerar så: den som invänder är en konspiratör, i det här fallet någon som verkar för att kontrollera och censurera nätet. Konspirationismen står alltså i motsats till fritt tankeutbyte och debatt, det som krävs inom forskarsamhället och som möjliggör kunskapsutveckling. (Antingen har Cromsjö inte läst min rapport vilket betyder att han spekulerar, eller så har han läst den vilket betyder att han ljuger. Att sajter som Vaken.se skulle vara sanningens riddare framstår i sammanhanget som patetiskt.)

  Sen tar du upp samma lösklippta citat igen. Om du scrollar upp till mitt förra svar så ser du istället för ditt urklipp stycket i sin helhet. Läs vad som står efter din lösryckta mening. Nyckelord är här ”totalitär” och att Internet kan utveckla egna sätt att leverera trovärdig kunskap. Det behövs ingen stat som lägger sig i (vilket också Zittrain tar upp i sin bok ”The Future of the Internet”).

  Om du läser rapporten kan du också kolla avsnittet mot slutet som heter ”Motståndet”. Där tecknas ett scenario utifrån kampen om kontrollen över nätet. Försök till censur, domen mot Pirate Bay och FRA-upproret tas upp. Detta föregås av farhågor som finns och funnits om ett informationssamhälle som är ett kontroll och storebor-samhälle (apropå din undran om vad jag ”oroar” mig för!). Rapporten avslutas såhär:

  ”När allt större del av samhällslivet utspelar sig ”på nätet” följer en förskjutning av makt över opinionsbildningen, en utmaning mot traditionella institutioner som massmedia, företag och myndigheter. Internet uppfattas redan idag som ett hot mot de som är vana att sätta dagordningen och definiera verkligheten: tidningar, TV, företag inom mediebranschen, men även myndigheter och politiska partier. Att hitta vägar att kontrollera nätet kommer att drivas av ekonomiska och politiska incitament, och teknikerna för detta kommer både att bli subtila och brutala. Detta föder motstånd, vilket eventuellt stärker formeringen av ”alternativa” gemenskaper och identiteter som bygger sin världsbild på en inversion av den massmediala. Redan idag ser vi konturerna till en ny politisk dimension som handlar om informationsnätets reglering (eller frånvaro av reglering). Ju mer centralt Internet blir för ordnandet av vardagslivet, desto fler kommer att ha åsikter om detta.”

  Var i detta läser du in min ”iver” för censur?

  vänligen,

  Markus

 9. Daniel Gilfry on tis, 9th Aug 2011 07:03
 10. Kan bara inte hålla mig! Har ni märkt, kära vänner, att när vi MÄNNISKOR försöker slå vakt om den lilla frihet vi har kvar, kommer JUDEPARASITEN direkt och skriker ”konspiration!”? Nej, för FAN, det är inte sant att jag förföljs och fängslas av Reinfeldts judar – det är en ”konspiration”! Nej, för FAN , det är inte sant att 20 000 judar härskar över 8 miljoner svenskar – det är en ”konspiration”! Och så vidare, ad nauseum (”tills man kräks”)! JUDEPARASITEN har förstört vår planet, med sitt krigande och ljugande och stjälande! Om det skulle bli fler val i Sverige, skulle ut råda er att rösta på VÅRT parti, som LOVAR ta tillbaks Sverige ifrån judarna. Tyvärr kommer det inte att bli fler val i Sverige – just pga JUDEPARASITEN! Och det är ingen ”konspirationsteori” utan ren och skär SANNING!
  Daniel Gilfry, partiledare C.A.M.P. – Sveriges Befrielseparti

Tell me what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!