Föreningen Vetenskap och Folkbildning förlorar medlemmar

januari 13, 2011 by
Filed under: VoF 

Vetenskap och Folkbildning har trampat i klaveret

Professor Germund Hesslow skriver öppet brev på Newsmill till Dan Larhammar. Efter Vetenskap och Folkbildnings senaste utnämning av förvillarpriset till Stockholmsinitiativet kan han inte längre tjänstgöra som kontaktperson.

Han skriver  ”Om man är angelägen om att befordra en rationell och öppen diskussion, är det normalt viktigare att rikta sin kritik mot mäktiga, inflytelserika personer och organisationer än mot dem som befinner sig i utkanten av den offentliga debatten. Det är således viktigare att hålla efter sanningens dödgrävare inom universitet och statliga organisationer än att håna människor…” Läs mer

Comments

Tell me what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!