Även klimatdebattörer måste förstå att kritik är en del av vetenskapen

januari 26, 2011 by
Filed under: VÄDER 

Ingemar Nordin om förvillare: Stockholmsinitiativet svarar styrelsen för Vetenskap och folkbildning om förvillarpriset. Vi menar att VoF inte verkar förstå att det pågår en vetenskaplig och seriös diskussion om klimatet. Att dela ut ett ”förvillarpris” till dem som för fram och förklarar den kritiska forskningen vittnar om att styrelsen för VoF inte är är särskilt insatt i frågan och att man istället gör sig till ett redskap för en smutskastningskampanj. Det skriver Ingemar Nordin, professor i vetenskapsteori, Linköpings universitet. Läs mer Newsmill

Comments

One Comment on Även klimatdebattörer måste förstå att kritik är en del av vetenskapen

  1. klarsikt on tor, 27th Jan 2011 01:06
  2. VoF är en sekt för åsiktsfascism och utgör ett hot mot demokratin!

Tell me what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!