Eurosamarbetets sönderfall är inte längre otänkbart

december 18, 2010 by
Filed under: BANKSYSTEMET 

Den tidigare omöjliga tanken om en uppdelning av euron har börjat gro starkare. Så länge den europolitiska toppen blundar för problemen kommer också radikala och populistiska politiska grupper i de krisdrabbade länderna att växa i samma mylla. Det finns en risk de politiska strukturerna börjar vittra, liksom även priset för att lämna euron. Läs mer

I London tror man inte på euron

Comments

Tell me what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!