Årets förvillare 2010 blev Sven Ove Hansson

december 16, 2010 by
Filed under: VoF 

Sven Ove Hansson fick priset av allmänheten för sina försök att få media att tro att hans skeptikerförening på KTH, VoF.se, är en seriös förening och för att han lyckades få KTH att anställa honom som filosof trots att han mest är intresserad av att likrikta allmänhetens tänkande.

Läs mer på Skämtsajten Årets Förvillare – Vetenskap och folkbildning, som är ett led i motrörelsen mot VoF och deras ”folkbildning att främja vetenskapen” men som i själva verket är en förening, som snarare fungerar som åsiktspolis.

Comments

One Comment on Årets förvillare 2010 blev Sven Ove Hansson

  1. José L Ramírez on lör, 22nd Mar 2014 02:45
  2. Sven-Ove Hansson var, mellan 1960 och 70-talet, en teoretisk vänstersympatisör. Jag arbetade då som bibliotekarie på Arbetarrörelsens arkiv. Han kunde Marx Kapitalet och andra verk nästan utantill. Jag fick hjälp av honom varje gång jag behövde ha en referens till något som stod i Marx och Engels böcker. Han blev så småningom anställd inom en fackförening. Efter flera år råkades vi mötas i KTH, där både han och jag undervisade. Han hade utbildat sig vidare och blivit forskare samt lämnat facket och arbetarrörelsen. Jag drev ämnet filosofi och samhällsplanering och blev docent vid KTH. De intresse för filosofi som jag väckte där ledde till att institutionen inrättade en professur i filosofi och Sven-Ove Hansson lyckades få stöd av sina kompisar, men förargelse från mina studenter och doktorander som tyckte att de redan hade med mig en filosof i avdelningen och att det inte behövdes en sådan professur. Allt tyder på att vänskapsrelationer låg till grund för Sven-Oves promotion. Min filosofi försökte få in humanismen och socialkunskap i samhällsplaneringen, medan han hade blivit en positivist som bara stödde matematik och naturvetenskap och förföljde alla som ville ha en öppen syn på vetenskapligt beteende, inte på enögd dogmatism.
    Sven-Ove Hanssons konvertering blev för mig en gåta. Ingen har bytt fot så fullständigt. Han konverterade, s.a.s., till vetenskapspositivismens religion.

Tell me what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!