Reinkarnation

november 16, 2010 by
Filed under: REINKARNATION 

Är reinkarnation en vacker fantasi eller verklighet? Efter att ha blivit hypnotiserade, hävdar många människor att de kan komma ihåg tidigare liv och de verkar kunna beskriva dem mycket detaljerat. Är de sanna eller bara fantasier? Kan det här bevisas vetenskapligt? Läs mer

Comments

Tell me what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!