Fet mat med litet kolhydrater en bra bantningsmetod

november 13, 2010 by
Filed under: MAT 

Dn.se

ATT ÄTA MYCKET FETT och lite kolhydrater är precis motsatsen till traditionella kostråd, men vi har visat att det fungerar mycket bra, säger Iris Shai.

Hon är epidemiologisk nutritionist vid Ben-Gurionuniversitetet i Israel och huvudförfattare bakom studien, som publiceras i dagens nummer av den vetenskapliga tidskriften New England Journal of Medicine.

Forskarna följde över tre hundra personer som var överviktiga. Personerna delades in i tre grupper som fick äta enligt olika dieter under två år.

En grupp åt fettsnålt. Grupp nummer två åt en medelhavsdiet med mycket grönsaker och omättade fetter. Den tredje gruppen åt en lågkolhydratdiet, de fick äta hur mycket fett och proteiner de ville men mycket lite kolhydrater.

Den tredje gruppen fick dessutom äta hur många kalorier de ville medan de andra två grupperna skulle begränsa hur många kalorier de åt.

DE SOM ÅT EN LÅGKOLHYDRATDIET gick ned mest i vikt och de som åt fettsnålt gick ned minst i vikt. Det visade sig även att personerna som åt mycket fett ändå fick i sig ungefär lika få kalorier som de andra grupperna, trots att de inte behövde begränsa sitt intag.

Personer som åt en lågkolhydratkost gick i medel ned fem och ett halvt kilo under två år. De som åt en medelhavsdiet gick ned fyra och ett halvt kilo och de som åt fettsnålt gick ned mindre än tre och ett halvt kilo undre två år.

De personer som åt en lågkolhydratdiet, med mycket fett, sänkte dessutom sina blodfetter mycket mer än de som åt fettsnålt, och de fick bättre kolesterolvärden.

– Det var förvånande, men blodfetterna består faktiskt av både kolhydrater och fett. Det här kanske betyder att kolhydraterna är viktigare, säger Iris Shai.

STUDIEN VISAR DESSUTOM att både medelhavsdieten och lågkolhydratdieten var ungefär lika effektiva som många mediciner mot övervikt.

Trots att tidigare studier har visat att lågkolhydratdieter är effektiva har det saknats kunskap om vilka effekter en sådan diet ger under längre tid. Men Iris Shan har inte sett några negativa effekter, och hennes studie är den längsta hittills i sitt slag.

Den metod i studien som var minst effektiv mot övervikt och som hade sämst effekter på blodvärdena var den fettsnåla dieten. Den följde i princip Livsmedelsverkets rekommendation att inte mer än en tredjedel av energin i maten ska komma från fett.

– Det är självklart att Livsmedelsverkets nuvarande rekommendationer behöver uppdateras. De har ett par år på nacken och sån här kunskap är aldrig huggen i sten, säger Elisabeth Rotehberg.

Hon är chefsnutritionist vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg och ingår i Livsmedelsverkets expertgrupp för kost- och hälsofrågor.

Torill Kornfel

Comments

Tell me what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!